eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKURTUBÎ (ö. 656/1258) ve el-MÜFHİM ADLI MÜSLİM ŞERHİ
(al-Qurtubi (d.656/1258) and His Commentary Book al Mufhim on Sahih Muslim )

Yazar : Hasan YENİBAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 493 - 518
Dergiye Geliş Tarihi : 22.12.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Hasan YENİBAŞ , (19). KURTUBÎ (ö. 656/1258) ve el-MÜFHİM ADLI MÜSLİM ŞERHİ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 493 - 518. Doi: .


Özet
Endülüslü fakih ve muhaddis Kurtubî (ö. 656/1258), ilk eğitimini memleketi olan Kurtuba ve çevresinde almıştır. Daha sonra da Mekke, Medine ve Mısır gibi ilim merkezlerini dolaşmış ve İskenderiye’ye yerleşerek bu şehirde hayatının sonuna kadar medresede talebelere dersler vermiştir. Müslim’in Sahîh’ini ihtisar eden Kurtubî, daha sonra bu esere el-Müfhim adlı bir şerh yazmıştır. Bu şerh Müslim’in muhtasarına yapılmış olsa da, muhteva olarak tam metin Müslim şerhlerini aratmayacak genişliktedir. Kurtubî, bir dil âlimi ve fakih olması itibariyle şerhinde filolojik ve fıkhî tahlillere geniş yer vermiştir. Erken dönemde yazılmış olmasına rağmen medrese talebelerinin ihtiyaçları gözetilerek yazıldığı için sistematiğindeki güzellikle dikkat çeken el-Müfhim’in ilim dünyası tarafından yeterince tanınmadığı görülmektedir. Bu çalışmada Kurtubî ve Müslim şerhi tanıtılmaya çalışılacaktır.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Kurtubî, Müslim, Sahih, Muhtasar, el-Müfhim, Şerh.

Abstract
Andalusian jurisprudence (faqih) and relater (muhaddith) al-Qurtubi (d. 656/1258), recieved his first education in his homtown Cordoba and around. Then he went to education centers such as Mecca, Medina, Egypt and after settling in Alexandria he taught in madrasah until the end of his life. After summarizing Sahih of Muslim, al- Qurtubi wrote a commentary called al- üfhim. Although this commentary was made for the summary (mukhtasar) of Muslim , in terms of content, it was as comprehensive as full text commentaries of Muslim. Since Qurtubi was linguist and jurisprudence, he made linguistic and juridical analysis in his commentary. Although al-Mufhim was written in the early period, since it was written for the needs of madrasah students, it has beauty in its systematic. And it is seen that this al-Mufhim is not sufficiently known by the world of science. This work will be introducing al-Qurtubi and his Commentary of Muslim.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Keywords
Qurtubi, Muslim, Sahih, Mukhtasar, al-Müfhim, Commentary.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri