eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDİNİ ŞUUR ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(Religious Consciousness Scale: The Study of Validity and Reliability )

Yazar : Beyazıt Yaşar SEYHAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 399 - 414
Dergiye Geliş Tarihi : 29.12.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Beyazıt Yaşar SEYHAN , (19). DİNİ ŞUUR ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 399 - 414. Doi: .


Özet
Dindarlığı ölçmek din psikolojisinin temel konularından ve amaçlarından biridir. Üzerinde ittifak edilmiş bir ölçek olmasa da yapılan ölçek geliştirme çalışmaları bu alana az ya da çok katkı sağlayacaktır. Dini Şuur Ölçeği de bu alana katkı sağlaması için geliştirilmiştir. Test-tekrar-test yöntemi ile geliştirilen ölçek aynı öğrenci grubuna üç hafta ara ile uygulanmış ve açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde üç boyutlu olarak belirlenen ölçeğin alt boyutları şunlardır: “Değer” alt boyutu, “Bilinç” alt boyutu ve “Davranış” alt boyutudur. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı %54,362’dir. Bu alt boyutların kendi aralarındaki ilişki yeterli oranda olup C. Alpha kat sayısı ise .928’dir. Ölçek doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulduğunda ise Ki-Kare değerinin (CMIN=351,75; N=225; sd=184; p=0,000) anlamlı olduğu görülmüş ve uyum indeks değerleri ise RMSEA=,056, CFI=,97; IFI=,922; GFI=,872; SMRM=,051; TLI= ,910 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin hem teorik hem de istatistiksel açından kullanılmaya elverişli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Din, Dindarlık, Şuur, Dini Şuur Ölçeği.

Abstract
To measure religiouness is one of the main topics and purpose in the psychology of religion. Although not been on a scale alliance, made on scale development works will provide more and less contribute to this field. “Religious Consciousness Scale” was developed to contribute to this field. The Scale developed by test-retest-test applied to three weeks apart and have been subjected to exploratory factor analysis. By exploratory factor analysis, subscales of the “Religious Consciousness Scale” are: “value”,“conscious” and “rituel”. The total variance rate that explain the Scale is 54,362%. The relation between the subscale is sufficent and the number of C. Alpha coefficient is ,928. When the scale is subjected to confirmatory factor analysis chi-square value (CM = 351.75; N = 225, SD = 184; p = 0.000) is seen to be significant and fit index values was found to be as (RMSEA =, 056, CFI = 97; IFI =, 922; GFI =, 872; SMRM =, 051; TL = ,910). Accordingly, it is concluded that the scale to be useful in terms of both theory and statistical analysis.

Keywords
Religion, Religiousness, Conscienceness, Religious Consciousness Scale.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri