eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÇAĞDAŞ TEFSİR YÖNELİŞLERİ AÇISINDAN BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN TEFSİR YÖNTEMİ (ŞUHÛDÎ TEFSİR)
(Bediuzzaman’s Hermeneutics; Shuhudi Tafsir (Contemplative Qur’anic Exegesis) in the Context of Contemporary Tafsir Methodologies )

Yazar : İshak ÖZGEL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 299 - 321
Dergiye Geliş Tarihi : 14.01.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : İshak ÖZGEL , (19). ÇAĞDAŞ TEFSİR YÖNELİŞLERİ AÇISINDAN BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN TEFSİR YÖNTEMİ (ŞUHÛDÎ TEFSİR). Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 299 - 321. Doi: .


Özet
Bediüzzaman Said Nursî eserlerinde Kur’ân âyetlerini tefsir etmiştir. Tefsir Usulü ve Tefsir problemlerine dair görüşler serd etmiştir. Bu nedenle onun Tefsir yönteminden bahsetmek mümkündür. Nursî yaşadığı asırdaki çağdaş Tefsir yönelişlerinin ortaya çıkışında etkin olan ihtiyaç ve hedefleri tesbitte çağdaşlarıyla aynı kanaattedir. Bu nedenle Tefsir yönteminde çağdaş yönelişlerin hemen hepsini mecz eden bir yöntem izlemiştir. Ancak kendine mahsus muhteva, yöntem ve üslup benimsemiştir. Tefsirini birçok vasıfla tanımlamıştır. Bunlar arasında en kapsamlı olanı “Şuhûdî Tefsir”dir. Bu nitelemeyle başta imana taalluk eden âyetlerin kâinatta gözlemlenebilen, gerçeklikler ve hissedilebilen deruni iç tecrübeler ile tefsirini kast etmektedir. Ayrıca ona göre bu yöntem sonucunda muhataplarda şuhuda yakın bir iman hâsıl olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bediüzzaman Said Nursî, Risâle-i Nur, Şuhudî Tefsir, Tefsire Çağdaş Yönelişler, İ’câzü’l-Kur’ân, Bilimsel Tefsir.

Abstract
In his works, Bediüzzaman Said Nursî interprets Qur’anic verses, and deals with some problematic issues of exegesis and methodologies. Because of his focus on methodological issues, we confidently talk about his hermeneutical approaches to the Qur’anic text. Nursi shares and agrees with various needs behind modern exegesis and the goals aimed by the contemporary tafsir approaches. Despite his harmonization of these methodologies all together, he also adopted and developed a unique method and style which bear specifically his footprints. He described his tafsir in various ways but the most comprehensive one is called ‘Shuhudi Tafsir’ (Tafsi by the spiritual experience or witnessing). By this title, he refers to Qur’anic interpretation of the verses which are particularly related to the notion of faith (iman) through the observable facts in the universe. It should be remembered that on one can witness them with their inner and intimate personal experiences in order to perceive and internalize their realities. At the end, one can achieve the status of certainty of the witnessed in his faith via this exegetical way.

Keywords
Said Nursî, Risale-i Nur Collections, Shuhudi Tafsir (tafsir with the witnessable), Contemporary App

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri