eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimFEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(Science and Technology Teachers’ Opinions About Renewed Science Lesson Curriculum )

Yazar : Sinem TORAMAN  Bülent ALCI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 11-22
Dergiye Geliş Tarihi : 4.06.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Sinem TORAMAN Bülent ALCI, (17). FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 11-22. Doi: .


Özet
Bu çalışma, ülkemizde eğitim sisteminin değişmesiyle birlikte yapılandırılan fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla yürütülen çalışma, nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel analizdir. Çalışma grubunu dokuz fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Programa ilişkin değişiklikler doğrultusunda araştırmacılar tarafından açık uçlu soru formları hazırlanmış ve öğretmenlere ulaştırılmıştır. Ayrıca öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu bağlamda, açık uçlu soru formlarından ve görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin görüşlerinin, program geliştirmenin unsurları gözetilerek programa ilişkin, hedef, içerik, süreç ve değerlendirmeleri açısından olumlu buldukları tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı

Abstract
This study aims to determine science and technology teachers’ opinions relation to sciences lesson curriculum which is structured with changing as well as education system. The study which is carried out with this aim designed descriptive analysis appropriate to qualitative research paradigm. Nine science and technology teachers are composed the study group. Open-ended questions form was prepared by researcher and communicated to teachers. Besides, semi-structured interviews were done with teachers. In this context, data which is achieved from open-ended questions form and interviews were analyzed content analysis technique. At the end of this study, science and technology teachers’ opinions determined positive about renewed sciences lesson curriculum from the point of goals and objectives, content, process, assessment and evaluation extents that take into consideration components of curriculum.

Keywords
Science and Technology Teachers, Sciences Lesson Curriculum

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri