eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(Different Fields Effects on the Attitudes of the University Students towards Organ Transplantation and Donation )

Yazar : Ercan KAYA  Fatih SEZEK, Zehra AKMAN, Bağdat ERBİL, Büşra ASLAN, Rüya ÖZGEN, Özge KELEŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 62
Sayfa : 471-486
Dergiye Geliş Tarihi : 7.02.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Ercan KAYA Fatih SEZEK, Zehra AKMAN, Bağdat ERBİL, Büşra ASLAN, Rüya ÖZGEN, Özge KELEŞ, (19). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 62, p. 471-486. Doi: 10.17753/Ekev388.


Özet
Çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanlara göre organ nakli ve organ bağışına yönelik tutum ve görüşlerini tespit etmektir. Bunun için 2012- 2013 yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören 1509 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket dört alt bölümden oluşmaktadır ve sorular Likert tiptedir. Elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan 295 sağlıkçıdan 5'i, 378 fenciden 4'ü, 836 sosyal alan öğrencisinden sadece 14'ü organ bağışında bulunmuştur ve bu oranlar arasında istatistiksel olarak fark yoktur. Ancak organ bağışında bulunmama sebepleri arasında istatistiksel olarak fark vardır. Çoğu öğrenci organ bağışını düşünmek için erken olduğunu belirtmiştir. Ancak sağlıkçılar ''başka dine mensup birisine organ bağışında bulunmada'' diğerlerine göre daha isteklidir. Aile fertlerinden birinin ölmesi durumunda veya kendileri hayatta iken bir başkasına organ vermeleri gerektiğinde bütün grupların benzer şekilde davranma eğiliminde olduğu görülmüştür. ''Çok yakın bir arkadaşınıza organ bağışlar mısınız?'' sorusunda sosyal alan öğrencilerinin daha istekli olduğunu ve cevaplar arasında istatistiksel olarak fark olduğunu ortaya çıkmıştır. Sağlıkçılar bağışlanan organların tıbbi deneylerde kullanılmasından daha az endişe duymakta ve tıbbi deneyler için hayvanlardan insanlara organ nakline daha olumlu bakmaktadırlar. Ancak gerek sağlıkçıların gerekse diğer alanlardaki öğrencilerin doktorlara yeterince güvenemeyeceği, organ nakillerinde mafyanın aracı olabileceği gibi benzer endişeler duydukları tespit edilmiştir.Diğer yandan, alanlar açısında bütün öğrencilerde organ nakli ile ilgili en temel konularda bile bilgi eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Organ Bağışı, Tutumlar, Üniversite Öğrencileri, Farklı Alanların Etkisi

Abstract
This study was conducted to determine factors affecting universities students' knowledge and attitudes about organ transplantation and donation, according to different educate fields. The study sample was composed of 1509 students from Atatürk university, in the fall semesters of 2012-2013 academic years. Data were collected with a questionnaire consisting of likert questions. The survey consist of four subunits. The 5 of 295 healths, 4 of 378 science, 14 of 836 socials students are donate and these proprotions haven't any different statistically. On the other hand, the views of persons having no organ donation have statistically different according to chi square (p<0,05) and the majority of them are thinking of organ donation very early. In the care and attitude test, these views of different fields aren't statistically important according to chi square (p>0,05). But, health's fields have more willing to donate a person with another religious. In case of death of one of their family members or necessary to give themselves another body when they are alive, We can say that all groups will act in a similar manner. Among the reasons of not thinking to donate an organ aren't statistically important (p<0,05). When we review these reasons, most of them have said that this is early. ''Can you donate an organ to a very close friend? Social fields students are more willing and we can say that the statistical difference between the answers. Health are less worried about the use of donated organs in medical experiments and more positive organ transplants from animals to humans for medical experiments. However, in both health and other fields, students said that do not trust the doctors and think to take the part of organ mafia. On the other hand, we were reported that their knowledge about transplantation and donation is insufficient in the all fields.

Keywords
Organ Donation, Attitude, University Students, Effect of Different Educational Fields.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri