eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN OKULLARDA GÖRÜLEN EN YAYGIN ŞİDDET OLAYLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(Most Common Acts of Violence in Schools Based on the Opinions of School Principals and Teachers: Reasons and Solution Offers to Violence )

Yazar : Cemal AKÜZÜM  Behçet ORAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 1 - 30
Dergiye Geliş Tarihi : 12.02.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Cemal AKÜZÜM Behçet ORAL , (19). YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN OKULLARDA GÖRÜLEN EN YAYGIN ŞİDDET OLAYLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 1 - 30. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı, yönetici ve öğretmen görüşleri temelinde, okullarda görülen yaygın şiddet olayları, nedenleri ve şiddet olaylarını önlemeye yönelik geliştirilecek çözüm önerilerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı kapsamında Diyarbakır ilinde öğrenim gören 21 okul yöneticisi ve 81 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formları ile elde edilen veriler NVivo nitel veri analizi programına aktarılarak içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, okul yöneticileri ve öğretmenlere göre okullarda en çok öğrenciden-öğrenciye yönelik şiddet olaylarının yaşandığını; bu olaylara en çok okula ilişkin faktörlerin neden olduğunu ve şiddet olaylarını önlemeye yönelik en çok okula ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Şiddet, Okulda Şiddet, Şiddet Türleri, Şiddetin Nedenleri, Şiddete Yönelik Çözüm Önerileri

Abstract
The aim of this research is to probe the most common acts of violence in schools, reasons of them, and solution offers for preventing them based on the opinions of principals and teachers. The research group of this qualitative study consists of 21 school principals and 8 teachers who enrolled in Dicle University Educational Sciences M.S Program in Diyarbakir province during 2011-2012 educational year. Data was collected through semi-structured interview form developed by the researchers. Collected data was analyzed in NVivo program with content analysis. The findings revealed that the highest frequency of act of violence in schools is violence from student to teacher according to principals and teachers. Moreover, they stated that the reasons of the violence are resulted from the factors related to the school itself. Their solution offers for violence are mostly gathered around school factors.

Keywords
Violence, Violence in School, Types of Violence, Reasons of Violence, Solution Offers to Violence

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri