eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
(The Opinions and Suggestions of the Turkish Teachers Candidates Regarding the Reading Education Course )

Yazar : Oğuzhan SEVİM  İzzet ŞEREF  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 365 - 378
Dergiye Geliş Tarihi : 13.02.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının Okuma Eğitimi dersiyle ilgili görüş ve önerilerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 80 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşmeden yararlanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Türkçe öğretmen adaylarının okuma eğitimi derslerinin Türkçe Öğretim Programı’ndaki amaç ve kazanımlardan kopuk olduğunu, derslerde uygulamaya dayalı etkinliklerin yetersiz kaldığını ve derslerin mesleki tecrübeye rehberlik etme noktasında yapılandırılamadığını düşündükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretmen Adayları, Okuma Eğitimi Dersi, Derse Yönelik Görüş, Derse Yönelik Öneriler.

Abstract
The aim of this study is to examine the opinions and suggestions of the turkish teachers candidates regarding the reading education course. Research was based on basic qualitative research design of qualitative research methods. The study group of research was consisted of 80 third-year student studying Department of Turkish education in Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty. Semi-structured interviews were used at the collection of data. The descriptive analysis technique is used in the analysis of the data obtained from interviews. At the end of the study, it was determined that Turkish teachers candidates think reading training course is disconnected from the aims and achievements of the Turkish Education Program, practice-based activities are insufficient and the courses are not configured on the guidance of professional experience.

Keywords
Turkish Teachers Candidates, The Reading Education Course, The Opinions Regarding The Course, The Su

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri