eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
(The Opinions and Suggestions of the Turkish Teachers Candidates Regarding the Reading Education Course )

Yazar : Oğuzhan SEVİM  İzzet ŞEREF  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 365 - 378
Dergiye Geliş Tarihi : 13.02.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Oğuzhan SEVİM İzzet ŞEREF, (19). TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 365 - 378. Doi: .


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının Okuma Eğitimi dersiyle ilgili görüş ve önerilerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 80 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşmeden yararlanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Türkçe öğretmen adaylarının okuma eğitimi derslerinin Türkçe Öğretim Programı’ndaki amaç ve kazanımlardan kopuk olduğunu, derslerde uygulamaya dayalı etkinliklerin yetersiz kaldığını ve derslerin mesleki tecrübeye rehberlik etme noktasında yapılandırılamadığını düşündükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretmen Adayları, Okuma Eğitimi Dersi, Derse Yönelik Görüş, Derse Yönelik Öneriler.

Abstract
The aim of this study is to examine the opinions and suggestions of the turkish teachers candidates regarding the reading education course. Research was based on basic qualitative research design of qualitative research methods. The study group of research was consisted of 80 third-year student studying Department of Turkish education in Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty. Semi-structured interviews were used at the collection of data. The descriptive analysis technique is used in the analysis of the data obtained from interviews. At the end of the study, it was determined that Turkish teachers candidates think reading training course is disconnected from the aims and achievements of the Turkish Education Program, practice-based activities are insufficient and the courses are not configured on the guidance of professional experience.

Keywords
Turkish Teachers Candidates, The Reading Education Course, The Opinions Regarding The Course, The Su

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri