eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ENGELLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
(Schooling of Girl Children Barriers And Suggestions For Solution A Case Study Of Şanlıurfa )

Yazar : Abdullah ADIGÜZEL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 325-344
Dergiye Geliş Tarihi : 8.06.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Abdullah ADIGÜZEL , (17). KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ENGELLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 325-344. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı, kız çocuklarının okullaşma engellerini belirlemek ve bu engelleri kaldıracak çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada veriler, nitel araştırma yöntemiyle yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının düşük olmasının temel nedeninin sosyo-kültürel ve ailevi nedenler olduğu, okulda devamsızlık yapmalarının temel nedeninin ekonomik olduğu, okulu terk etmelerinin temel nedeninin ise sosyo-kültürel ve ekonomik nedenler olduğu belirlenmiştir. Özellikle kız çocuklarının okullulaştırma oranını artırmak amacıyla yapılan önerilerin başında ailelerin ikna edilmesi gelirken, bunu ailelere ekonomik destek sağlama gelmektedir. Öğrencilerin okuldaki devamsızlıklarını azaltmak için aile ve okula yönelik öneriler yapılırken, çocukların okul terkini önlemek amacıyla yapılan önerilerin başında ise ailevi, kişisel ve okula yönelik öneriler gelmektedir.

Anahtar Kelimeler
Okullulaşma oranı, özellikle kız çocukları, okul, öğrenci, okul terki

Abstract
The aim of this study to determine barriers of girls' schooling and to propose solutions to remove these barriers. The data were collected via semi-structured interview of qualitative method in study. According to the results; especially girls of the low rate of enrollment is the main cause of the socio-cultural and family reasons, the main cause of school absenteeism either to be economical, the main reason for school dropout also determined that the socio-cultural and economic reasons. The increase the rate of enrollment especially for girl made in order to the beginning of the suggestions persuade families, followed that it is to provide economic support of families. The reduce school students during their absence in order to made recommendations for the family and the school. Avoid to school dropout of children in order to suggestions made recommendations for family, personal and school.

Keywords
Enrolment rates, especially for girls, school, student, school dropout

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri