eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKLASİK TÜRK EDEBİYATINA VE KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
(Views of Candidates of Turkish Language Teachers on Classical Turkish Literature and Teaching of Classical Turkish Literature )

Yazar : Seval KORUCU  H. Ahmet KIRKILIÇ, Yasemin KURTLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 62
Sayfa : 337-350
Dergiye Geliş Tarihi : 23.03.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Seval KORUCU H. Ahmet KIRKILIÇ, Yasemin KURTLU, (19). KLASİK TÜRK EDEBİYATINA VE KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 62, p. 337-350. Doi: 10.17753/Ekev424.


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının klasik Türk edebiyatı ve klasik Türk edebiyatı öğretimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda iki araştırma sorusu oluşturulmuş ve bu sorular temelinde çalışma yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencilerinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 48 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmuştur. Nitel yaklaşıma dayalı olarak tarama yönteminin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmamış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve tablolar hâlinde sunulmuştur. Öğrenci görüşlerinden örneklerin verildiği ve daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarıyla değerlendirmelerin yapıldığı çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının klasik Türk edebiyatının Türk edebiyatının önemli bir parçası olduğunu, kültür ve gelecek açısından önem arz ettiğini, okullarda klasik Türk edebiyatı eğitiminin verilmesi gerektiğini, klasik Türk edebiyatı öğretiminde bazı sorunlar yaşandığını düşündükleri sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen verilerden hareketle klasik Türk edebiyatı öğretimi ile ilgili önerilersunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Öğretmen Adayı Görüşleri.

Abstract
Teachers on Classical Turkish Literature and teaching of Classical Turkish Literature. With this purpose in mind, two different research questions were asked and the study based on these questions was implemented. In the study, 48 candidate of Turkish Language Teachers, chosen with the method of convenience sampling, studying in their first grade year in the department of Turkish Language Teacher Education at the Faculty of Education of Erzincan University were observed and used as the study group. Unstructured interview form was used as data collection tool in the study in which screening method was used based on the qualitative approach. The data obtained from the interview form was analyzed with content analysis and presented in the tables. In the study, some examples were given regarding the views of the students and evaluations were made considering the results of the previous studies. In the light of these evaluations, it was found out that candidates of Turkish Language Teachers think that classical Turkish Literature is a significant part of Turkish Literature; it plays a crucial role in terms of culture and future; classical Turkish Literature education has to be given in schools; and there are some problems in teaching of Classical Turkish Literature. Finally, with reference to the data obtained, some recommendations were made in the end of the study.

Keywords
Classical Turkish Literature, Turkish Language Education, Views of candidates of Turkish Language Te

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri