eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
(An Investigation of Social Studies Educational Programs in Turkey )

Yazar : Muzaffer ÇATAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 62
Sayfa : 69-94
Dergiye Geliş Tarihi : 25.03.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Muzaffer ÇATAK , (19). TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 62, p. 69-94. Doi: 10.17753/Ekev425.


Özet
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin de belli dönemlerinde eğitim programları değişmiştir. Bu değişen eğitim programları içerisinde, sosyal bilgilerin yeri, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak araştırılmaya çalışılmıştır. Sözel dersler içerisinde temel ders olarak, günümüz ortaokul ve ilkokullarında okutulan derslerden biri de sosyal bilgiler dersidir. Genellikle araştırma kaynaklarında sosyal bilgiler dersinin tarihi gelişimi bir kısır döngü içerisinde kronolojik olarak verilmektedir. Bu verilen bilgiler içerisinde sosyal bilgiler dersi genel olarak kendi ile ilişkili diğer ders grupları dışında tutulmuştur. Ayrıca ders çizelgelerinin verilmemesi sosyal bilgiler dersinin diğer dersler ile ilişkilendirilmesine engel oluşturmaktadır. Bu çalışmada ise sosyal bilgiler dersi ile ilişkili ve ilişkisiz dersler; eğitim programları, ders çizelgesi ve ders saatleri ayrıntılı bir şekilde verilerek sosyal bilgiler dersinin programlarındaki gelişmeleri ayrıntılı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yine bu değerlendirmede, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi, Hayat Bilgisi, Müsahabat-ı Ahlâkiye ve Malûmat-ı Vataniyye, Toplum ve Ülke İncelemeleri, Vatandaşlık, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin genel amaçları ve açıklamaları olabildiğince incelenmeye çalışılmıştır. 1968 ilkokul Programı’na kadar olan süreçte sosyal bilgiler dersi programlarda yer almadığı için ancak 1968 yılından sonraki süreç içinde sosyal bilgiler dersi ders çizelgeleri ile birlikte verilmiştir. Ayrıca ders çizelgeleri ve sosyal bilgiler ders grubu dışındaki dersler çizelgede verilerek ders saatleri ve ders yoğunlukları gibi etkenlerin araştırmacılar tarafından daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Programı, Sosyal Bilgiler Ders Grubu, Ders Çizelgesi

Abstract
Educational programs in our country have seen some changes in certain periods as those of every country in the world. The purpose of this study was to investigate the place of social studies among these changing educational programs by using the document analysis which is a qualitative research method. The social studies course is one of the courses taught at today's secondary and primary schools as the basic one among verbal courses. In general, the historical development of the social studies course has been mentioned in the sources of research in a chronological fashion within a vicious circle. Within this body of given information, the social studies course has been generally excluded from other interrelated course groups. The fact that the course schedules are not submitted constitutes an impediment for associating the social studies course with other courses. In this study, it was aimed to submit the courses associated and not associated with the social studies course, the educational programs, course schedules and course hours in detail and to evaluate the developments in the programs of the social studies course in detail. Another purpose in this evaluation was to investigate the general purposes and descriptions of the History, Geography, Civics, Life Science, Moral Education (Müsabahat-ı Ahlâkiye) and Citizenship (Malûmat- Vataniyye), Society and Country Examinations, Citizenship, and Turkish Republish Revolution History and Kemalism courses as much as possible. The social studies course has been presented with its course schedules only within the post-1968 period since it was not included in the social studies programs until the 1968 primary school program. It was also aimed that the factors such as course hours and course intensities could be better understood by the researchers, submitting the course schedules and other courses not included in the social studies course in the schedule.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Educational Program, Social Studies Course Group, Course Schedule

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri