eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GİRİŞİMCİLİK KAZANIMI AÇISINDAN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Evaluation of the Primary School Social Sciences Course Books in Terms of Entrepreneurship According to the Views of Teachers )

Yazar : Büşra KOÇAK  Suat POLAT, Fatih ÇERMİK, Elif MERAL, Meryem BOZTAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 62
Sayfa : 455-470
Dergiye Geliş Tarihi : 18.04.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Büşra KOÇAK Suat POLAT, Fatih ÇERMİK, Elif MERAL, Meryem BOZTAŞ, (19). İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GİRİŞİMCİLİK KAZANIMI AÇISINDAN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 62, p. 455-470. Doi: 10.17753/Ekev437.


Özet
Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004-2005 yılında yapılan değişikliklerle hazırlanan İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Programı’na ait ders kitaplarının öğrencilere kazandırılmak istenen girişimcilik becerisi bakımından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Ağrı il merkezinde görev yapmakta olan 6 Sosyal Bilgiler öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından alanyazın taranarak oluşturulan yarı yapılandırılmış mülakat formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenler girişimcilik becerisini genel olarak ekonomik faaliyetlere yönelik olarak değerlendirmiştir. Girişimci bireylerin sahip olması gereken özelliklerin başında ise öz güven, kararlılık ve yaratıcı düşünme becerisi gelmektedir. Ders kitaplarında girişimcilik becerisine kapsamlı şekilde yer verilmekte ancak bu beceri öğrencilerin gelmiş olduğu ekonomik yapı ve kültürel özelliklerden etkilenebilmektedir. Ayrıca öğrencilere girişimcilik becerilerinin kazandırılmasında sınıf ve okul içi etkinlikler de önemlidir.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim, Sosyal Bilgiler, Girişimcilik.

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the course book of Social Sciences Curriculum, which has been redesigned with the changes made in 2004-2005 by Ministry of National Education, in terms of entrepreneurship skills according to the views of the teachers. In this quantitative study, phenomenology design was used. The study was conducted with 6 Social Sciences teachers working in Ağrı city center in spring term of 2013- 2014 educational years. The data of the study was collected with a semi-structured interview form developed by the researchers by reviewing literature. As a result of the study, the teachers evaluated entrepreneurship skill as an activity towards economical activities generally. Primary skills that an entrepreneurial individual should have selfesteem, determination and creative thinking. The course books extensively include entrepreneurship but this skill can be affected by the economic structure and cultural features that the students come from. Activities in school and classroom are important to gain the students entrepreneurship skills.

Keywords
Primary, Social Sciences, Entrepreneurship.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri