eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSİVİL İTAATSİZLİK BAĞLAMINDA TORTUMLU LEYLA OLAYININ ERZURUM YAZILI BASININA YANSIMA BİÇİMİ: PALANDÖKEN GAZETESİ VE DOĞU EKSPRES GAZETELERİ ÖRNEĞİ
(In the Contex of Civil Disobedience the Event of Leyla from Tortum the Form Reflected in the Erzurum Written Press: Example of Palandoken Newspaper and the Dogu Ekspres Newspaper )

Yazar : Besim YILDIRIM  Aytekin Atasoyu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 63
Sayfa : 31- 56
Dergiye Geliş Tarihi : 29.04.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Besim YILDIRIM Aytekin Atasoyu, (19). SİVİL İTAATSİZLİK BAĞLAMINDA TORTUMLU LEYLA OLAYININ ERZURUM YAZILI BASININA YANSIMA BİÇİMİ: PALANDÖKEN GAZETESİ VE DOĞU EKSPRES GAZETELERİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 63, p. 31- 56. Doi: 10.17753/Ekev440.


Özet
Toplumsal olayların ve/veya aktörlerin medyadaki temsilinin toplumun yerleşik değerlerini ve normlarını meşrulaştırılmaya hizmet ettiği ve hatta medyanın rıza imalatında önemli bir araç olduğu teorisi iletişim araştırmalarındaki çalışma alanlarından bir tanesidir. Bu yazının konusu, ‘Tortumlu Leyla Olayı’ olarak bilinen Erzurum’un Tortum ilçesinin Bağbaşı beldesindeki köy sakinlerinin eylemlerinin, sivil itaatsizlik yaklaşımıyla birlikte, Erzurum yerel basınında bir gösteri haberi olarak nasıl sunulduğudur. Yazıda, tirajı en yüksek olan Palandöken ve Doğu Ekspres gazetelerinde belirtilen olaya ilişkin haberlerin nasıl sunulduğu van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir.Çalışmanın amacı konunun yerel gazetelerde nasıl ele alındığını ortaya çıkarmaktır.Ayrıca, sivil itaatsizlik eylemlerinin tarihi, epistemolojik temelleri ve sivil itaatsizlik eylemlerinin özellikleri de çalışmanın ilk bölümünde ele alınmıştır. Sonuçta incelenen gazetelerin her ikisinin de haberlerinde eylemcilerin lehine olan bir sunum biçimi ortaya koyduğu görülmüştür. Diğer taraftan başlık kullanımı, cümle yapısı, fotoğraf kullanımı gibi haberin temel unsurlarında bazı eksikler tespit edilmiştir. Yazının sonuç bölümünde bunlar tartışılarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
‘Tortumlu Leyla’ Haberleri, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Sivil İtaatsizlik Eylemleri.

Abstract
The theory, which discusses that the representation of social events and/or agents in the media is legitimizing the dominant values and norms of society and furthermore the media is an important tool for manufacturing consent, is one of the research areas in communication studies. How the occurrence known as “Tortumlu Leyla Olayı” which is a civil disobedience act in Tortum district, in Erzurum, was represented in Erzurum’s local papers is the main problematic of this paper. The newspapers were chosen according to the circulation rates thus Palandöken and Doğu Ekspres newspapers, which have the highest rates, were examined by applying van Dijk’s critical discourse analysis in this paper. The main purpose of this paper is to show how the specified occurrence was covered in the local newspapers. Besides, the history of civil disobedience acts, their epistemological origins and the characteristics of civil disobedience acts are also discussed in the first part of this paper. As a conclusion it is found that both Palandöken and Doğu Ekspres newspapers were covered the specified occurrence not only as a civil disobedience act but also in favor of demonstrators. On the other hand, it is also found that there are some shortcomings at the main elements of news such as usage of headlines, structures of sentences, usage of photographs in the examined newspapers. These are also discussed as a conclusion and several suggestions about them were developed.

Keywords
News about “Tortumlu Leyla”, Critical Discourse Analysis, Civil Disobedience Acts.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri