eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSİVİL İTAATSİZLİK BAĞLAMINDA TORTUMLU LEYLA OLAYININ ERZURUM YAZILI BASININA YANSIMA BİÇİMİ: PALANDÖKEN GAZETESİ VE DOĞU EKSPRES GAZETELERİ ÖRNEĞİ
(In the Contex of Civil Disobedience the Event of Leyla from Tortum the Form Reflected in the Erzurum Written Press: Example of Palandoken Newspaper and the Dogu Ekspres Newspaper )

Yazar : Besim YILDIRIM  Aytekin Atasoyu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 63
Sayfa : 31- 56
Dergiye Geliş Tarihi : 29.04.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Besim YILDIRIM Aytekin Atasoyu, (19). SİVİL İTAATSİZLİK BAĞLAMINDA TORTUMLU LEYLA OLAYININ ERZURUM YAZILI BASININA YANSIMA BİÇİMİ: PALANDÖKEN GAZETESİ VE DOĞU EKSPRES GAZETELERİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 63, p. 31- 56. Doi: 10.17753/Ekev440.


Özet
Toplumsal olayların ve/veya aktörlerin medyadaki temsilinin toplumun yerleşik değerlerini ve normlarını meşrulaştırılmaya hizmet ettiği ve hatta medyanın rıza imalatında önemli bir araç olduğu teorisi iletişim araştırmalarındaki çalışma alanlarından bir tanesidir. Bu yazının konusu, ‘Tortumlu Leyla Olayı’ olarak bilinen Erzurum’un Tortum ilçesinin Bağbaşı beldesindeki köy sakinlerinin eylemlerinin, sivil itaatsizlik yaklaşımıyla birlikte, Erzurum yerel basınında bir gösteri haberi olarak nasıl sunulduğudur. Yazıda, tirajı en yüksek olan Palandöken ve Doğu Ekspres gazetelerinde belirtilen olaya ilişkin haberlerin nasıl sunulduğu van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir.Çalışmanın amacı konunun yerel gazetelerde nasıl ele alındığını ortaya çıkarmaktır.Ayrıca, sivil itaatsizlik eylemlerinin tarihi, epistemolojik temelleri ve sivil itaatsizlik eylemlerinin özellikleri de çalışmanın ilk bölümünde ele alınmıştır. Sonuçta incelenen gazetelerin her ikisinin de haberlerinde eylemcilerin lehine olan bir sunum biçimi ortaya koyduğu görülmüştür. Diğer taraftan başlık kullanımı, cümle yapısı, fotoğraf kullanımı gibi haberin temel unsurlarında bazı eksikler tespit edilmiştir. Yazının sonuç bölümünde bunlar tartışılarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
‘Tortumlu Leyla’ Haberleri, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Sivil İtaatsizlik Eylemleri.

Abstract
The theory, which discusses that the representation of social events and/or agents in the media is legitimizing the dominant values and norms of society and furthermore the media is an important tool for manufacturing consent, is one of the research areas in communication studies. How the occurrence known as “Tortumlu Leyla Olayı” which is a civil disobedience act in Tortum district, in Erzurum, was represented in Erzurum’s local papers is the main problematic of this paper. The newspapers were chosen according to the circulation rates thus Palandöken and Doğu Ekspres newspapers, which have the highest rates, were examined by applying van Dijk’s critical discourse analysis in this paper. The main purpose of this paper is to show how the specified occurrence was covered in the local newspapers. Besides, the history of civil disobedience acts, their epistemological origins and the characteristics of civil disobedience acts are also discussed in the first part of this paper. As a conclusion it is found that both Palandöken and Doğu Ekspres newspapers were covered the specified occurrence not only as a civil disobedience act but also in favor of demonstrators. On the other hand, it is also found that there are some shortcomings at the main elements of news such as usage of headlines, structures of sentences, usage of photographs in the examined newspapers. These are also discussed as a conclusion and several suggestions about them were developed.

Keywords
News about “Tortumlu Leyla”, Critical Discourse Analysis, Civil Disobedience Acts.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri