eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARI VE ORGANİZASYONEL POLİTİKALAR ARACILIĞI İLE TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
(The Effects of Power Sources and Organizational Politics That Used by Transformatioanal Leadership on Burnout )

Yazar : Gülümser ONĞUN  Prof. Dr. Nihat KAYA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 63
Sayfa : 315-344
Dergiye Geliş Tarihi : 4.05.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Gülümser ONĞUN Prof. Dr. Nihat KAYA , (19). DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARI VE ORGANİZASYONEL POLİTİKALAR ARACILIĞI İLE TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 63, p. 315-344. Doi: 10.17753/Ekev441.


Özet
Çalışanın bireysel olarak başarısını etkileyen faktörler birbirinden farklı olabilir. Tükenmişlik bir olgu olarak stres kavramından farklıdır. Bireyin sürekli olarak maruz kaldığı ve performansını sergileyebileceği etkinlikten uzaklaşmasına neden olan davranış bütününü ifade etmektedir. Adeta, bireyin kendisini, çevresel etkenlerin akışına kendisini bırakmasına neden olur. Çalışmada yönetici-çalışan ilişkisinin bir boyutu olan dönüşümcü liderlik uygulamaları incelenmiştir. Ek olarak bireyin başarısının değerlendirildiği, fark edilme, takdir edilme, beklenti ve adalet gibi öğelerle aktif ilişki içerisinde olan organizasyonel politikaların bireyin başarısına, duyarlılık düzeyine ve duygusal gücüne etkisini görgül olarak inceledik. Bu inceleme bireyin kendi algısı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda anket yöntemi kullanılmıştır. 49 kurum ve kuruluştan toplam 401 anket toplanmıştır. Elde edilen veriler ilk önce SPSS istatistik paket programı ile açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Güvenilirlik analizi ile faktörler değerlendirilmiştir. Analizin ikinci aşamasında ilk önce AMOS programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, daha sonra da yapısal eşitlik modeli ile hipotezler test edilmiştir. Sonuç olarak ise; dönüşümcü liderliğin güç kaynakları ve organizasyonel politikalar aracılığı ile tükenmişlik üzerindeki etkisi olduğu, hipotezlerimizin büyük bir kısmının kabul edilmesi nedeniyle, ortaya konulmuştur.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Güç Kaynakları, Organizasyonel Politikalar, Tükenmişlik.

Abstract
Factors affecting the success of an individual, as an employee, may differ from each other. Burnout, as a phenomenon, is different from the concept of stress. It refers to a concept that an individual is continuously exposed and it distracts employees from the activities by which he or she exhibit his or her performance. In fact, it causes that the individual leaves himself or herself to the flow of environmental factors. In this study, the transformational leadership practices, as a dimension of manager-employee relationship, have been studied. In addition, The effects of organizational policies, by which achievement of an individual is evaluated in terms of recognition, appreciation, expectations and justice, on the level of individual’s achievement, sensitivity and emotional power, were investigated. This investigation was performed based on individual’s own perception. In this study, survey method was used. 401 questionnaires were collected from 49 different companies and institutions. The obtained data were subjected to exploratory factor analysis by using SPSS statistics software. Reliability of factors were evaluated. At the second stage of the analysis we conducted the confirmatory factor analysis and we realized hypotheses testing by the help of structural equation modeling. We used AMOS at this stage. As a result of this study we observed the effects of power sources and organizational policies on burnout perception. Many hypotheses of this study were accepted.

Keywords
Leadership, Transformational Leadership, Power Resources, Organizational Politics, Burnout.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri