eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMDE YÜKSEKÖĞRETİMİN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
(The Role and Importance of the Training of a Psychological Counselor and Higher Education in Sustainable Education )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 19
Sayı : 63
Sayfa : 231- 242
Dergiye Geliş Tarihi : 27.07.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Müge ÇELİK ÖRÜCÜ , (19). SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMDE YÜKSEKÖĞRETİMİN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ. Ekev Akademi Dergisi, 63, p. 231- 242. Doi: 10.17753/Ekev482.


Özet
Bu çalışmada Yükseköğretimin ve Psikolojik Danışman eğitiminin Sürdürülebilir Eğitimdeki rolünün ne olabileceği, neler yapabileceği, katkılarının günümüze kadar yapılmış raporlardan ve kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında tartışılmasını amaçlanmıştır. ‘Sürdürülebilirlik’ denildiği zaman, ekosistem üzerindeki biyofiziksel baskıyı her türlü ortamda en aza indirgemek anlaşılmaktadır. Günümüzde ‘sürdürülebilirlik’ kavramı ‘çevre’ ile ilgili meselelerin çok ötesine geçmiş, sosyal ve ekonomik koşulları da içerir hale gelmiştir. ‘Sosyal sürdürülebilirlik’ yaşam-biçimleri, toplumsal hareketler, sosyal ağlar, yönetim, karar-alma ve okullaşma gibi konuları içerirken; ‘ekonomik sürdürülebilirlik’ ise büyüme ve kalkınma ile ilgili tartışmaları içermektedir. Yirmi birinci yüzyılda dünyada ve Türkiye’de yaşanan pek çok değişim psikolojik danışmanlara duyulan gereksinimi artırmıştır. Özellikle küreselleşme, Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus ve buna paralel olarak eğitim sektörünün giderek büyümesi, ekonomideki değişimler, bundan etkilenerek Türk ailesinin değişimi, kültürel çeşitliliğin artması, bilim ve teknoloji yaşam biçimlerinde değişikliklere neden olmuştur. Birey ve grupların sosyal ve psikolojik yaşamlarının bunlardan etkilenmesi ve değişime uyum çabaları PDR hizmetlerine duyulan gereksinimin önemli sebeplerindendir. Bu ihtiyaç nedeniyle PDR hizmetlerinin daha farklı alanlarda, daha çok kişiye yönelik olarak, özel durumlara özgü teknik ve yöntemlerin kullanılarak sunulması gerekecektir.

Anahtar Kelimeler
Yükseköğretim, Psikolojik Danışman, Sürdürülebilir Eğitimi.

Abstract
In this study, the aim is to discuss what can be the role and training of a psychological counselor and higher education under the light of previous research for sustainable education. When “Sustainability” is mentioned, it is perceived as the reduct ion of the biophysical pressure on the eco system to the least. Nowadays the concept of sustainability has grown way beyond environment and became involved with social and economic conditions. On the basis of the concept of sustainability lies the need of gathering the economic, ecologic, individual and politic factors under one decisive institution. In this context it is not possible for Turkey to stay away from the developments which were seen in the world in the area of higher education. In 21st century the alterations, in the world and in Turkey have raised the need of psychological counseling. Especially globalization, the young population that Turkey has and parallel to that the increase of education sector, fluctuations in economy, the change in Turkish family which is affected from that, the increase of cultural variation caused scientific and technologic lifestyle changes. Factors such as; the effects of social and psychological effects on individuals and groups and their effort in adaptation, have raised the need of Psychological Counseling Guidance Services. Because of this deficiency, Psychological Counseling and Guidance Services have to offer techniques and methods for special conditions and they have to be served to more people.

Keywords
Psychological Counseling, Higher Education, Sustainable Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri