eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKUTADGU BİLİG’İN SUÇ İŞLEME MOTİVASYONUNA OLUMSUZ ETKİ YAPABİLECEK DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
(An Investigation on the Negative Effects of Kutadgu Bilig on Perpetration Motivation in the Terms of Values )

Yazar : Yusuf SÖYLEMEZ  H. Ahmet KIRKKILIÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 63
Sayfa : 371-402
Dergiye Geliş Tarihi : 7.08.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Yusuf SÖYLEMEZ H. Ahmet KIRKKILIÇ, (2015). KUTADGU BİLİG’İN SUÇ İŞLEME MOTİVASYONUNA OLUMSUZ ETKİ YAPABİLECEK DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 63, p. 371-402. Doi: 10.17753/Ekev486.


Özet
Millet, ancak sahip olduğu değerler ve bu değerlerin nesillere aktarılmasıyla bir yığın olmaktan çıkıp kendine mahsus özellikleri olan bir yapıya kavuşabilir. Bu yapıda her birey sahip olduğu değerlerle hayatı algılayabilecek; her türlü suç ve sapmadan azami derecede uzak, toplumun normlarına uygun tutum ve davranışlar geliştirebilecektir. Türk edebiyatının ilk öğüt kitabı, siyasetnamesi, didaktik mesnevisi ve alegorik bir eser olması bakımından insani değerlerin yeniden inşası hususunda yapılacak olan bu çalışma için uygun değerleri içerebileceği varsayımıyla Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig” adlı eseri örneklem olarak seçilmiştir. Uzmanlar, suçun işlenebilmesi için suç güdüsünün ve suç şartlarının olması gerektiği vurgulamışlardır. Bu sebeple, TÜİK’in internet sitesi “tuik.gov.tr”den Türkiye’de işlenen suçlarla ilgili oranlar alınmış ve bahsi geçen değerlerin kazandırılmasıyla suç işleme motivasyonunun düşmesine etki edebilecek olanlar eşleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırmaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yazılı materyallerin incelenmesinde kullanılan doküman incelemesi metoduna başvurulmuştur. Önceden doküman incelemesiyle elde edilen verilerin sistematik bir biçimde ortaya konulması ve yorumlanması amaçlandığı için veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Verilere ilişkin bir çerçeve oluşturma, temaların belirlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması neticesinde Kutadgu Bilig’de sevgi, saygı, sabır, tevekkül, kanaat ve şükür değerlerini içeren beyitler tespit edilmiş ve sınıflandırılarak verilmiştir. Ayrıca suç işleme motivasyonun düşürülmesinde nasıl yardımcı olabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Değer, Değer Eğitimi, Kutadgu Bilig, Türkiye’de Suç Oranları, Suç İşleme Motivasyonu.

Abstract
A nation which is described in Turkish dictionary as a folk or a community who lives in the same land and become united around language, history, emotion, ideal, and tradition, can only reach a position where it owns features which are peculiar to itself by having values and transferring those values to generations. With this way, a nation can be freed from becoming a pile. In this position, every individual can be able to understand the life with the values that he/she has, able to stay away from any crime and perversion at utmost and able to act according to society’s norms. At this scope, value classifications which are progressed before (value classification of M. Rokeach, Schwartz, Akbaş) are investigated. In these classifications, love (as love was celebrated as “Yunus Emre Love Year” in 1990 by UNESCO and it is a universal value), respect values are taken into consideration. Also, a value list is made by adding patience, trust, opinion, and gratitude which have a great importance in Turkish and Islamic cultures with the side of those two values: love and respect. After that “Kutadgu Bilig “ of Yusuf Has Hacip is chosen as a sample since it was predicted as the book may contain appropriate values for this work of rebuilding of human values since Kutadgu Bilig is the first advice, political, didactic and allegorical book of Turkish literature. Within the light of social norms, it is accepted that perversion is defined as any behavior which is no longer acceptable and crime is defined as any action which is permitted by law and has a punishment in return. Experts emphasize that there should be an urge and condition to commit a crime. That is why crime rate in Turkey is taken from the website of TÜİK which is “tuik.gov.tr” and the things may cause a fall in the perpetration motivation and the mentioned values are matched. The investigation is carried on according to descriptive research. Document review method which is used for analyzing written documents as a tool to collect data is decided to be used in this investigation. Since the data are obtained by document review, put forth systematically and commented, the data are analyzed by descriptive analysis. After producing a frame according to data, deciding theme, defining and commenting on the discoveries, the results of the research is put forth. There are advices on how the lines of Kutadgu Bilig which contain the values of love, respect, patience, trust, opinion and gratitude can help to decrease the perpetration motivation.

Keywords
Value, Value Education, Kutadgu Bilig, Crime Rate in Turkey, Perpetration Motivation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri