eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimPOSTMODERN FOTOĞRAFTA MİTOSUN YENİDEN ÜRETİLİŞİ: ANNİE LEİBOVİTZ ÖRNEĞİ
(Reproduction of Myth at Postmodern Photograph: Annie Leibovitz Example )

Yazar : Ömer ALANKA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 64
Sayfa : 183-194
Dergiye Geliş Tarihi : 10.09.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Ömer ALANKA , (19). POSTMODERN FOTOĞRAFTA MİTOSUN YENİDEN ÜRETİLİŞİ: ANNİE LEİBOVİTZ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 64, p. 183-194. Doi: 10.17753/Ekev499.


Özet
On dokuzuncu yüzyılın sonuyla başlayan ve yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden iki büyük dünya savaşının yaşandığı dönemde birçok alana ait kökten düşünsel bir kırılma yaşanmış ve bu sancılı sürecin sonunda modern paradigma bambaşka bir anlam ve varlık anlayışına dönüşmüştür. Postmodern çağla rasyonel akıl ve ampirik gerçeklik gibi modernitenin üst anlatıları (meta narrative) yerini her şeyin kararsızlaştığı ve akışkanlaştığı modern sonrası döneme bırakmıştır. Herhangi bir merkezden ve zeminden yoksun bu dönemde görsel sanatlarda da farklı bir estetik algılayış doğmuştur. Fotoğrafın temel ethosu olan tanıklık ilkesi giderek farklı manipülasyon tekniklerine ilgi gösterirken fotoğrafın orada olma ve şahit olma ilkeleri zayıflamıştır. Fotoğraf sübjektif bir biçimde sanatçının kendi içine yöneldiği ve kavramsal düzeyde anlam arayışı mecrası olmaktadır. Metinlerarası ve heterojen ontolojik arayışlar kadim ve modern mitosların parodik dille yeniden üretilmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda çalışmada postmodern sanatın başat niteliklerinden yeniden üretim süreci Annie Leibovitz’in çalışmaları odağında incelenmektedir. Yeniden üretim süreci kimilerine göre orijinalite yokluğuyken diğerleri için sanatın günümüz tinini yansıtmaktadır. Annie Leibovitz’in eserleri çağdaş sanat dünyasının manzarasını çizmekte ve antik dünya bilgeliği ile modern mitolojiyi kavramsal tartışma düzeyine yükseltmektedir.Ayrıca çalışmada Leibovitz’in fotoğraflarının mitoloji göndermeleri üzerinden postmodern dönemde sanatın metinlerarasılık boyutları incelenmektedir. Makalede göstergebilimsel yöntemle fotoğraflar analiz edilmektedir. Mitik ve tarihsel alt metinlere bakılmakta ve geçmişin şimdi içerisinde üretilmesinde bozma (distortion) ve çarpıtma tavırları postmodern sanat düşüncesi çerçevesinde incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Postmodernizm, Mitos, Postmodern Fotoğraf, Göstergebilim.

Abstract
In period that two great world wars occurred from the end of 19th century to the second half of 20th century, a radical and intellectual breaking concerning a lot of area has encountered and modern paradigm has transformed into comprehension of a quite different meaning and existence after his troubled process. By the Postmodern Age, meta narratives of modernity such as rational mind and empirical reality have changed over to the postmodern period which everything was undecided and liquid. Moreover the visual arts have been come out of a distinct aesthetic perception in this period lack of a centre and base. While the principle of testimony that is main ethos of photograph is gradually expressing interest in different manipulation techniques, principles of existence and testimony of photograph have dissolved. The photograph, subjectively, is to be the search way of sense that the artist tends toward himself or herself and that is conceptually. The intertextual, heterogeneous and ontological search has revealed the situation which ancient and modern myths are reproduced with parodic style. In this context, reproduction process among main qualifications of postmodern art is analysed in focus of Annie Leibovitz’s studies. The ones think that reproduction process is absence of originality but the others think that it reflects today’s spirit of art. Annie Leibovitz’s works show us the view of contemporary art world and raise antique world wisdom and modern mythology to level of conceptual argument. In addition, in this study, intertextuality dimensions of art in postmodern period are analysed mythological ironies in Leibbovitz’s photographs. The photographs are studied with phenomenological method in the article. Mythic and historical subtexts are looked at and distortional attitudes the past produced at present exposes are studied in accordance with opinion of postmodern art.

Keywords
Postmodernism, Myth, Postmodern Photograph, Phenomenology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri