eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimMÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ
(Foreign Language Learning Strategies of Music Department of Education Senior Students )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 64
Sayfa : 277-294
Dergiye Geliş Tarihi : 27.09.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : TARKAN YAZICI , (2015). MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 64, p. 277-294. Doi: 10.17753/Ekev511.


Özet
İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, müzik eğitimi anabilim dalı son sınıf öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri incelenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Oxford (1990) tarafından geliştirilen, Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçeye çevrilerek geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 253 son sınıf müzik eğitimi anabilim lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Dil öğrenme stratejilerinden ne ölçüde yararlanıldığının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda; müzik eğitimi anabilim dalı son sınıf öğrencilerinin önemli bir bölümünün bellek stratejisini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonucun da sınav odaklı yabancı dil öğreniminin bir sonucu olabileceği ve çeşitli değişkenlerle dil öğrenme stratejilerini kullanma derecesi arasındaki istatistik olarak önemli/yüksek bulunan puanlarla açıklanabildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik, Müzik Eğitimi, Dil Öğrenme Stratejileri

Abstract
Language learning strategies are learner-specific decisions which include procedures and techniques and practiced autonomously by learners. This study investigates these foreign language learning strategies of music education preservice teachers. In the research the SILL developed by Oxford and translate into Turkish by Cesur ve Fer (2007) who also did real unlit and validity statistics. The study was carried out with 253 music education preservice teachers from 12 different cities in Turkey. The study concludes that a majority of teachers use memory strategies. This finding was significantly found to be related to the exam-oriented language learning purpose as well as to some other variables which held statistically significant relation to the choices of language learning strategies.

Keywords
Music, Music Education, Language Learning Strategies.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri