eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDilde Bilişsel Süreç ve Mantığın Karşılıklı İlişkisinin Analizi
(ANALYZING THE INTERRELATIONS OF COGNITIVE PROCESS AND LOGIC ON LANGUAGE )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 19
Sayı : 64
Sayfa : 1-8
Dergiye Geliş Tarihi : 9.10.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Abdullah Pamukcu Azamat A. AKBAROV, (19). Dilde Bilişsel Süreç ve Mantığın Karşılıklı İlişkisinin Analizi. Ekev Akademi Dergisi, 64, p. 1-8. Doi: 10.17753/Ekev522.


Özet
Latince; matematikçiler, filozoflar, bilgisayar bilimcileri, dilbilimcileri ve yapay zekâ uzmanları tarafından her gün kullanılmaktadır. Sembol bilimlerin evrensel dilidir. Tıp ve maliyede olduğu kadar kullanılmasa da, bu dalların idrakında önemli bir etkendir. Böylece, ana problem nesne ve özne arasında ve objenin nasıl tanımlandığıdır. İdealize etmek, tanımlamak ve açıklamak, mantık felsefesinin ve dil edinmenin (kazanımının) önemli biçimlerindendir. Felsefe uzun bir zamandır dil edinme kuralları ile karşılaşmış, antik zamanlarda da Plato ve Aristotle felsefenin bu biçimlerini tanımlamaya çalışmışlardır. Plato bilgi edinmek için doğaya önem verirken, Aristotle terbiyeye (bakım, büyütmeye)ehemmiyet vermiştir. Daha sonradan felsefe Wittgenstein ile dilbilimsel bir yörüngeye binmiştir. Dil edinmenin kurallarına ve temellerine felsefenin ilk yıllarında rastlanılmıştır. Felsefe ile dilin kesiştiği ana nokta mantıktır. Mantığın, muhakemenin 'doğruluğunun(gerçekliğinin)'' adı olduğu kabul edilmektedir. Mantık bize bir ifadenin veya bir grup ifadelerin doğruluğunu(veya yanlışlığını) nasıl değerlendireceğimizi söyler. Aristocu felsefe genellikle kısa ifadelerin analizi ile kısıtlıdır. İşaretlerin(delillerin) ve sembollerin idrakı insan aklı (zihni, beyni) için çok önemlidir. Mantık neyin siyah neyin beyaz, neyin yanlış neyin doğru olduğuna açıklık getirir. Günümüzde ise aşağıdaki(sonraki, sonradan gelen) şu soru sorulmaktadır. Mantık bize neyin beyaz neyin siyah, neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterdi, peki ya gri? İlaveten, bilişsel(idrak ile ilgili) bakış açısının kavramsal içeriklerin öğrenimine yaklaşımı etrafımızdaki nesneleri tanımanın (teşhis etmenin) ve anlamlarını idrak etmenin(anlamanın) insan aklı için gayet önemli olduğu yönündedir. Bu makalede mantık ve dilin ilişkisi incelenmiştir. Mantık ile dil ve dil öğreniminin bilişsel perspektifi arasındaki ilişki de incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, Bilişsel, Mantık, İdealize Etmek, Tanımlamak.

Abstract
Latin language is used every day by mathematicians, philosophers, computer scientists, linguists, and experts of artificial intelligence. It is the universal language of the symbolic sciences. Although it is not so frequently used in disciplines like medicine and finance, it is a beneficial form to understand these disciplines. Thus, the primary problem is between object and subject and how the object is defined. Idealizing, defining and verbalizing are crucial aspects of philosophy of logic and language acquisition. Philosophy has been encountering the rules of language acquisition for a long time. Plato and Aristotle tried to define these aspects of philosophy in the ancient times. While Plato put the emphasis on nature regarding acquiring knowledge, Aristotle put it on nurture. Later on philosophy embarked on a linguistic orbit with Wittgenstein. We came across the rules and bases of language acquisition by the early years of philosophy. The essential cross point between philosophy and language is logic. Logic is considered to be the name of the "truth" of reasoning. Logic can tell us how to evaluate the truth or falsity of any statement or group of statements. Aristotelian logic is mainly confined to the analysis of short statements. Understanding signs and symbols is a very important thing for the human mind. Logic clarifies that what is black, what is white, what is true and what is false. Nowadays the following question is being asked. Logic showed us what is black, what is white, what about the grey? Additionally, cognitive perspective approaches to learning of conceptual contents that recognizing objects in our surroundings and understanding their meaning is crucial for the human mind. In this paper the relationship between logic and language is studied. It also analyzes the relationship between logic and cognitive perspective on language and language learning.

Keywords
Philosophy, Cognitive, Logic, Idealizing, Defining.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri