eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİSLÂM FİLOZOFLARININ ÖLÜM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNDE STOACI FİLOZOFLARIN ETKİSİ
(The Influences of Stoic Philosophers on Islamic Philosophers’ Thoughts of Death )

Yazar : Fatma Zehra PATTABANOĞLU  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 64
Sayfa : 73-90
Dergiye Geliş Tarihi : 16.10.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Fatma Zehra PATTABANOĞLU -, (19). İSLÂM FİLOZOFLARININ ÖLÜM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNDE STOACI FİLOZOFLARIN ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 64, p. 73-90. Doi: 10.17753/Ekev526.


Özet
İnsanlığın temel problemlerinden birisi olan ölüm, yüzyıllardır felsefecilerin, din ve bilim adamlarının üzerinde durduğu konulardan olmuştur. Sokrates ve Platon’la başlayan ruh ve ölümle ilgili tartışmalar Stoacı filozoflar tarafından geliştirilmiş, felsefe ve bilgelik sayesinde ölüm korkusunu yenmek için çareler aranmıştır. Ölüm, Stoacı filozoflar için bir korku kaynağı değil, yaşam felsefesi olarak algılanmıştır. Böylece ölüme yüklenen anlam, felsefe ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Felsefe tarihinde pek çok meselede Epikürosçu, Stoacı, Yeni-Platoncu ve daha sonra da skolastikler aracılığıyla devam eden antik Yunan düşünce geleneğinin etkisi, İslâm düşüncesine de yansımıştır. Platon ve Aristoteles’in ruh öğretileri Stoacı ve Yeni Platoncu eklektik düşünceler tarafından geliştirilmiştir. Stoacılar ölümü, doğa yasasının bir gerekliliği olarak algılamışlardır. Bu sebeple ölüme bir çare olmadığına göre, onlar için asıl mesele ölüm korkusuna çareler aramaktır. Stoacı filozofların bu konuyla ilgili geliştirdikleri akılsal çareler, İslâm düşünürlerine de kaynaklık etmiştir. Nitekim İslâm dünyasında Kindî’nin Risâle fi’l-Hile li-def’i’l ahzân, İhvân es-Sâfâ’nın on beşinci risâlesi olan fî Hikmeti’l-mevt ve’l-hayât, İbn Sînâ’nın el-Havf mine’l-mevt, Ebû Bekr er-Râzî’nin et-Tıbbu’r-rûhânî, Gazzâlî’nin Kitabu Zikri’l-mevt ve ma ba’dehu gibi eserleri mevcuttur. Bu eserlere bakıldığında Stoacı filozoflardan özellikle Cicero, Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius’un ölüm ve ölüm korkusu hakkındaki düşünceleriyle benzerlikler göze çarpmaktadır. Bu minvalde makalede Stoacı filozofların, İslâm filozoflarının ölüm ve ölüm korkusu hakkındaki düşüncelerini nasıl etkiledikleri tartışılacak ve meseleye dair değerlendirmeler yapılacaktır.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Ölüm, Ölüm Korkusu, Stoa Felsefesi, İslâm Filozofları, Stoacı Filozoflar

Abstract
As one of the basic problems of humanity, death has been a subject, which philosophers, men of god and scientist have been working on for centuries. Debates, which started with Socrates and Plato, on soul and death have been developed by stoic philosophers, and solutions to defeat the fear of death have been sought with the help of philosophy and wisdom. The death has not been perceived as a source of fear for the stoic philosophers, but as a philosophy of life. Thus, the meaning assigned to death has been tried to be understood with philosophy. The effect of the ancient Greek thought tradition, which had continued through epicurean, stoic, neoplatonic and then scholastic philosophers on many subjects, had also been reflected on Islamic thought. Plato’s and Aristoteles’ studies on soul had been developed by stoic and neoplatonic eclectic thoughts. Stoics accepted that the death is a necessity of natural law. Since there is no solution for death, what matters for them is to seek a solution for the fear of death. Mental solutions, which had been developed by stoic philosophers for this matter, guided Islamic philosophers, as well. Indeed, there are works in Islamic world like Risâle fi’l- Hile li-def’i’l ahzân, fî Hikmeti’l-mevt ve’l-hayât as the 15th epistle of İhvân es-Sâfâ from Al- Kindi, el-Havf mine’l-mevt from Ibn Sina (Avicenna), et-Tıbbu’r-rûhânî from Muhammad ibn Zakariya al-Razi, Kitabu Zikri’l-mevt and ma ba’dehu from Gazzali. When we look at these works we see that there are similarities with the thoughts of stoic philosophers, especially with the thoughts of Cicero, Seneca, Epictetus and Marcus Aurelius about the death and the fear of death. In this manner the article discusses how stoic philosophers influenced the Islamic philosophers’ thoughts on death and the fear of death, and it brings assessments on this matter.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Death, Fear of Death, Stoic Philosophy, Islamic Philosophers, Stoic Philosophers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri