eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE TÜRKÇESİNDE “NE … NE” BAĞLAMA EDATININ (BAĞLACININ) İŞLEVLERİ VE ANLAMA KATKISI
("What ... What" Connecting Prepositions of (in Conjunctıon) Functionsa and Understanding the Contribution in Turkey Turkish )

Yazar : Halit Dursunoğlu  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 64
Sayfa : 91-100
Dergiye Geliş Tarihi : 25.10.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Halit Dursunoğlu -, (19). TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE “NE … NE” BAĞLAMA EDATININ (BAĞLACININ) İŞLEVLERİ VE ANLAMA KATKISI. Ekev Akademi Dergisi, 64, p. 91-100. Doi: 10.17753/Ekev530.


Özet
Cümle içindeki kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri ya yapı ya da anlam bakımından birbirine bağlayan bağlama edatları, hem sözlü hem de yazılı anlatımda oldukça önemli kullanımlardır. Sözlü anlatımda anlam bakımından sözün tesirini, ses bakımından sözün vurgusunu artıran bağlama edatları, yazılı anlatımda da bu işlevlerinin yanı sıra noktalama işaretlerinin kullanımını azaltması bakımından önemli kullanımlardır. Bir başka ifadeyle bağlama edatları veya bağlaçları hem anlam hem yapı hem de anlatım bakımından dilimizin önemli zenginliklerindendir. Türkçede, bağlaçlar ve ünlemler dışında diğer sözcük türlerine oranla az sayıda olan edatların bir kısmı köken bakımından Türkçe iken bir kısmı da Arapça ve Farsçadan alınmıştır. Bağlama edatlarının çoğunun köken bakımından Türkçe olması, bu kullanımların Türkçenin yapısına ne kadar uygun düşen kullanımlar olduğunu göstermesi bakımından da önemlidir. Bağlama edatlarının en çok kullanılanlarından olan “ne …ne”; kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri birbirine “kılmama/olmama” ilgisi ile bağlar. Bu çalışmada “ ne … ne” bağlama edatının kullanımlarından örnekler verilerek bu ilgi dikkatlere sunulmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken, “ne … ne” bağlama edatının kullanım şekilleri, işlevleri ve anlama katkıları incelenmeye çalışılmıştır. Bağlama edatlarının yalnızca dil bilgisel bakımdan değil; “etkili bir anlatım”, “vurgu” ve “tonlama” bakımlarından da dilimizin zenginliklerinden olduğunu hatırlatma adına yapılan bu çalışmanın bağlama edatlarının kullanımını yaygınlaştırması ve bilinmesini teşvik edici olması da çalışmadan beklenen amaçtır.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Dil Bilgisi, Edat, Bağlaç, Bağlama Edatları.

Abstract
Words in sentences, phrases or sentences or make sense in terms of linking or connecting prepositions are very important to use both oral and written expression. The influence of the promise of meaning in oral expression, connecting prepositions increase the emphasis on the word phonetically, terms of use are important in reducing the use of these functions, as well as punctuation in writing. In other words, prepositions or conjunctions connect both structure and meaning and expression are important in terms of the richness of our language. In Turkish, while some conjunctions and prepositions of Turkish origin with respect to a portion of a small number compared to other types of words are taken from outside exclamations in Arabic and Persian. The majority of Turkish origin to be in terms of connecting prepositions, in terms of showing how much the use of the corresponding user and the structure of the Turkish is important. Linking is the most used of the preposition "What ... what"; words, phrases or sentences together "makes me / not me" bonds with interest. This study, "What ... what" giving examples of the use of the preposition focused on trying to connect to the attention of their involvement. In doing that, "neither ... nor" use of prepositions connecting shapes, functions and understand the contribution was to be examined. Not only the language of informational maintenance of connecting prepositions; "Effective narration", "accent" and "toning" care of also to spread the use of connecting prepositions of this work on behalf reminder that the richness of our language and be encouraging to know that it is intended purpose of the study.

Keywords
Turkish Language, Grammar, Prepositions, Conjunctions, Prepositions Connect.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri