eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSATRANC-I UREFA OYUNUNUN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
(An Examplary Study on the Use of the Game of Satranc-ı Urefa in the Values Education During Preschool Period )

Yazar : Yusuf SÖYLEMEZ  Esengül HATUN, Bayram ARICI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 65
Sayfa : 155-171
Dergiye Geliş Tarihi : 28.10.2015
Yayımlanma Tarihi : 25.02.2016


Özet
Bu çalışmanın amacı; Satranc-ı Urefa oyununu, okul öncesi dönemdeki öğrencilerin değer eğitiminde kullanılabilecek eğitsel bir oyun şeklinde uyarlamak, geliştirilen oyunun öğrencilere değerleri öğretmedeki etkisini ve öğrencilerin oyun hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmada yaklaşık 1500 yıl önce Hindistan’da bulunmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’nda tasavvuf kültürünü benimsetmek amacıyla kullanılmış bir oyun olan Satranc-ı Urefa oyununun temel kuralları esas alınarak, okul öncesi öğrencilerinin değerler eğitiminde kullanılabilecek bir oyun geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Erzurum il merkezinde bulunan özel iki okul öncesi eğitim kurumunda öğrenim gören 5-6 yaş arasındaki 16 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan araştırmada, verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Veriler; yarı yapılandırılmış mülakat formu, yapılandırılmamış gözlem ve araştırmacılar tarafından geliştirilen oyun ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda geliştirilen oyunun, öğrencilerin değerleri benimsemelerine ve değerleri davranışa dönüştürmelerine destek olan eğitsel bir oyun olarak uygulanabileceği kanısına varılmıştır.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Satranc-ı Urefa, Değer, Değerler Eğitimi, Okul Öncesi Dönem, Eğitsel Oyun.

Abstract
The aim of this research is to adapt the game of Satranc-ı Urefa in the values education of preschool children; to identify the influence of this game in values education as well as to determine the students’ views on this game. In this research, an educational game has been developed in order to use it in the values education of preschool students by incorporating the foundational principles of Satranc-ı Urefa which was a game founded in India 1500 years ago and had been used to appropriate Islamic mysticism in the Ottoman Empire. The sample of study consisted of 16 students aged 5 to 6 from two private preschool institutions that were based in the provincial centre of Erzurum during the academic year of 2013-2014. The qualitative research method was used in this research along with the document analysis method to collect data. The data was collected by semi-structured interviews, unstructured observations as well as the game developed by the researchers. As a result of the study, it is concluded that the developed game can be applied as an educational game to aid the students to appropriate values and adapt these values into behaviour.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Satranc-ı Urefa, Valu, Values Education, Preschool, Educational Game.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 83. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır. 84. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri