eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDOĞU İLE BATI ARASINDA BİR TÜRK FİLOZOFU: AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN HAYATI VE BİLİMSEL/FELSEFÎ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE
(A Turkish Philosopher Between the East and the West: On Ahmed Midhat Efendi’s Life and Scientific/Philosophical Thoughts )

Yazar : Cem DOĞAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 191-216
Dergiye Geliş Tarihi : 29.06.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Cem DOĞAN , (17). DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR TÜRK FİLOZOFU: AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN HAYATI VE BİLİMSEL/FELSEFÎ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE . Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 191-216. Doi: .


Özet
Bir entelektüel olarak Ahmed Midhat ismi, son dönem Osmanlı entelijansiyasından ciddi bir kopuşu temsil eder. Zira Ahmed Midhat Efendi, Tanzimat Dönemi’nden beri devlet adamlarınca ve aydınlarca üzerinde yoğun bir düşünsel mesai harcanan “bu devlet nasıl kurtulur?” sorusunu aşabilmiştir. Batılı anlamda felsefi düşünüşü ilk kez kavrayan ve Batının bilimsel ve felsefi sorunsalları üzerine kafa yoran bir düşünür olma özelliği gösteren Midhat, renkli ve değişken bir fikir dünyasına sahip olmuştur. Bu yazı kapsamında, Ahmet Midhat Efendi’nin fikirleri, gazetecilik hayatı, bilimsel ve felsefi yazıları ile dönemin bilimsel tartışmalarında bulunduğu noktanın önemi üzerine genel bir değerlendirmeye gidilecektir.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet, Ahmed Midhat Efendi, Geç Dönem Osmanlı Entelijansiyası, Materyalizm, Darwinizm.

Abstract
As an intelletual, Ahmed Midhat represents an important breaking point from the Ottoman intelligentsia. Forasmuch, Ahmed Midhat Efendi managed to overcome the question of “how can be this empire led to the salvation?”. It was a contemplated question since Tanzimat Era. Midhat, as the very first intellectual who perceived the Western philosophy and its scienticif and philosophical problems, had a colorful and unsteady frame of mind. In this article, Ahmed Midhat Efendi’s thoughts, journalism, scientific and philosophical articles and his place in the scienticif debates will be assessed.

Keywords
Tanzimat Era, Constitutionalism, Ahmed Midhat Efendi, Late Ottoman Intelligentsia, Materialism, Darw

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri