eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimFEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK VE SES KONUSUYLA İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN İNCELENMESİ
(An Analysis of Prospective science teachers’ Mental Models About Light and Sound )

Yazar : Emine UZUN  Doç. Dr. İbrahim KARAMAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 65
Sayfa : 141-155
Dergiye Geliş Tarihi : 18.11.2015
Yayımlanma Tarihi : 25.02.2016
DOI Number: :
Cite : Emine UZUN Doç. Dr. İbrahim KARAMAN, (20). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK VE SES KONUSUYLA İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 65, p. 141-155. Doi: 10.17753/Ekev549.


Özet
Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarının ışık ve ses konusuyla ilgili zihinsel modellerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan Fen Bilgisi 4. sınıf 39 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak Durum Çalışması (Örnek Olay) kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ışık ve ses ünitesinin ortaokul sınıflarının ortak kazanımlarını içeren 8 açık uçlu sorudan oluşan bir testten yararlanılmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizi olan içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıştır. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının ışık ve ses kavramlarıyla ilgili birçok ve farklı zihinsel modellere sahip oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Zihinsel Model, Işık ve Ses, Durum Çalışması, İçerik Analizi.

Abstract
The purpose of this study is to examine prospective science teachers’ mental models related to issue of light and sound.After a test with a total of 8 open-ended questions were developed, the data was collected from senior 39 prospective science teachers’ at School of Education in Kahramanmaraş Sütçü ImamUniversity in Turkey in the academic year of 2014-2015. Case study was used in the current study. Data was collected using light and sound unit consisting of eight open-ended questions contained in the joint achievements of the junior class has benefited from a test. Study conducted with content analysis method. Prospective teachers' answers to open-ended questions were divided into categories. The results indicated that prospective science teachers’ it has been shown to have different mental models.

Keywords
Prospective Science Teachers, Mental Model, Light and Sound, Case Study, Content Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri