eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKIRAAT İLMİNİN AKADEMİK SERENCAMI-ARAŞTIRMA MANTIĞI VE BİÇİMİ ÜZERİNE-
(The Academically Long Evolution of The Qur’an Recitation/Qiraat Scientific )

Yazar : Mehmet DAĞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 311-324
Dergiye Geliş Tarihi : 1.07.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Mehmet DAĞ , (17). KIRAAT İLMİNİN AKADEMİK SERENCAMI-ARAŞTIRMA MANTIĞI VE BİÇİMİ ÜZERİNE-. Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 311-324. Doi: .


Özet
Ülkemizde akademik faaliyetler Osmanlının son dönemlerinde kurulan Daru’l-Funun ile başlamaktadır. Dini ilimler alanındaki çalışmalar ise Daru’l-Funun’a bağlı kurulan İlahiyat fakültesiyle başlamakta ve Cumhuriyetten sonra kurulan çok sayıda ilahiyat fakültesiyle devam etmektedir. İlahiyat bünyesindeki akademik çalışma alanlarından birisi de kıraat bilimidir. Bu çalışma, ülkemizde kıraat biliminin akademik sürecini ele almaktadır. Bu bağlamda, öncelikle kıraat bilimi tarihi oluşum, gelişim, açılım, daralma ve yeni dönem olmak üzere beş dönemde ele alınmakta ve her dönem kendi içinde değerlendirilmektedir. Böylece her dönemin kıraat tarihi açısından öne çıkan hususiyetleri ve önemli çalışmaları ortaya konmaktadır. Daha sonra Batı tarzı üniversitelerin açılmasıyla birlikte yeni dönemde ortaya çıkan akademik perspektifin kıraat ilmine nasıl yansıdığı ve günümüze kadar hangi tür çalışmaların yapıldığı eleştirel bir bakış açısıyla tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kıraat, Dâru’l-Funûn, Akademik Perspektif, Araştırma

Abstract
In our Country, academic activities begin with Dar al-Funun was established at the last periods of the Ottoman Empire. The studies in the field of religious sciences also begin with Faculty of divinity was established due to Dar al-Funun and continue with many theological faculties was founded after republican period. One of the academic study fields within the scope of theology is Qiraat (Qur’an Recitation). This study examines the process of the academic science of the Qiraat in our country. In this regard, Qiraat primarily is dealt five periods as a historical formation, development, expansion, contraction and a new era and each term is assessed in itself, so that the outstanding traits of each period and its important works set out in the history of Qur'an Recitation. Then, with the opening of Western-style universities, the academic perspective which is emerged in the new era is still being determined critically that how was reflected in Qiraat and what type of work was done.

Keywords
Qiraat, Dar al-Funun, Academic Perspective, Research

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri