eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTEFSİR USÛLÜNDE NAZIM GELENEĞİ: ZEMZEMÎ VE “MANZUMETUN Fİ’T-TEFSÎR” ADLI MANZÛM ESERİ
(Poetical Tradition in Usul al-Tafsır: Zamzami and “Manzumetun fi’t-Tefsîr” Called Poetic Work )

Yazar : MEHMET NURULLAH AKTAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 65
Sayfa : 357-380
Dergiye Geliş Tarihi : 2.12.2015
Yayımlanma Tarihi : 25.02.2016


Özet
Bu makalede müfessir Abdulazîz ez-Zemzemî’nin (ö. 976/1568) ilmî kişiliğinin yanısıra tefsîr usûlü alanında kaleme almış olduğu “Manzumetun fi’t-Tefsîr” adlı manzumesi ele alınmıştır. Zemzemî manzumesini yazarken müfessir vasfının yanı sıra edebî kişiliği ile de tanınmış ve birçok ilim dalında eser vermiştir. Zemzemî, Suyûtî’nin (ö. 911/1505) en-Nukâye adlı tefsir usûlü ile ilgili metni esas almıştır. Bu manzume, tefsir usûlü ile ilgili temel bilgiler içermekte olup ezberlenmesi kolay ve sade bir dille yazılmıştır. 158 beyitten müteşekkil manzume, tefsir usulünde nazım geleneğinin önemli bir örneğidir. Özellikle Arabistan’da ve Uzakdoğu ülkelerinde yaygın olarak okutulan manzume üzerine birçok şerh ve haşiye yazılmıştır. Ayrıca manzume ile ilgili sosyal medyada sesli ve görüntülü olarak yayınlanan şerh ve haşiyeler de mevcuttur. Bu da, manzumenin geniş ilim halkaları nezdinde kabul gördüğünü göstermesi bakımından kayda değerdir.

Anahtar Kelimeler
Zemzemî, Usûlu’t-Tefsîr, Manzûme, Nazım Geleneği, en-Nukâye

Abstract
In this article, alongside to his scientific personality mufassir Abdulazîz az-Zamzamî (d. 976/1568) penned "Manzumetun fi't-tefsir" in the field of usul al-tafsır. When he was writing his manzumah, Abdulazîz az Zamzamî gave a lot of works in many branches of science along with his interpreter personality and he has been known for his literary personality. Zamzamî has based on the the text of usul al-tafsir called ‘an-Nukâya’ which was written by Suyûtî (d. 911/1505). This manzumah, consists of basic information about usul al-tafsir and it was written in easy memorization and plain language. The manzumah consisting of 158 verses, is an important example of the method of usul al-tafsir. Many şarh and hashiya have been written on the manzumah which is commonly taught especially in Arabia and Far East countries. Along with, there are also şarh and hashiya which are published as videos and auidios about the manzumah on the social media. This means that the manzumah is notable because it shows that the accepted wisdom has admitted in the eyes of wide scientific rings.

Keywords
Zamzamî, Usûl al-Tefsîr, Manzûma, Poetical Tradition, an-Nukâya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 2019 yılı 3.sayısı için makale kabulü sona ermiştir. 2019 yılı son sayısı için makale kabulü ise devam etmektedir. 

  Dergimizin 78. sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri