eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KIZILAY ÖRNEĞİ
(Perception of University Students Related to Non-Governmental Organizations: The Red Crescent Case )

Yazar : Mehmet Kaan DEMİR  Ercan ARI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 135-150
Dergiye Geliş Tarihi : 3.07.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Mehmet Kaan DEMİR Ercan ARI, (17). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KIZILAY ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 135-150. Doi: .


Özet
Sivil toplum kuruluşlarının bir ülkenin gelişmesindeki önemi kuşkusuz yüksektir. Demokrasinin gelişmesinden halkın bilinç düzeyinin yükselmesine kadar çok yönlü etkileri olan bu kuruluşlara halkın desteği de önemli bir gerekliliktir. Bu gerekliliğin yerine getirilmesinde ve bilinç düzeyinin yüksek olmasında da eğitim kurumlarının faaliyetleri fonksiyonel bir yer tutar. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin algılarını Kızılay örneğinden yola çıkarak ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çerçevede Çanakkale ilinde gerçekleştirilen araştırmaya 291 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 27 soruluk ölçekle toplanan veriler frekans, yüzde teknikleri ve t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin 8 maddede yüksek düzey, 16 maddede orta düzey ve 3 maddede de düşük düzey algıya sahip oldukları anlaşılmıştır. Cinsiyet açısından algı düzeylerindeki farka bakıldığında ise 6 maddede erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yüksek algıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Kızılay, sivil toplum kuruluşu üniversite öğrencileri

Abstract
Non-governmental organizations have a certain importance on development of a country. Support from the people is an important requirement for these organizations having multi-dimensional effects from improving democracy level to increasing the consciousness level of public. The activities of educational institutions have functional role on accomplishment of this necessity and increasing the awareness level of people. This study aims at describing the perceptions of university students related to activities of nongovernmental organizations with reference to the Red Crescent sample in Turkey. Within this framework, 291 university students in Canakkale province participated in the research. Data were collected via 27-question scale developed by the researchers and then they were analyzed by statistical analysis techniques such as frequency, percentage and t-test. As a result of the study, it has found that university students have high level of perception for 8 items, medium level of perception for 16 items and low for 3 items. In terms of gender variable, male students have higher level of perception compared to female students for 6 items of the scale.

Keywords
The Red Crescent, non-governmental organizations, university students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri