eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimFUTBOL VE TURİZM: FUTBOL TAKIMLARININ KAMP YERİ SEÇİMİNİN ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(Football and Tourism: The Evaluation of Camp Place Choosing of Football Teams in Context of Alternative Tourism )

Yazar : Şirvan Şen DEMİR  Mahmut DEMİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 361-374
Dergiye Geliş Tarihi : 3.07.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Şirvan Şen DEMİR Mahmut DEMİR, (17). FUTBOL VE TURİZM: FUTBOL TAKIMLARININ KAMP YERİ SEÇİMİNİN ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 361-374. Doi: .


Özet
Futbol ve turizm birbiriyle ilişkili olan önemli sektörlerdir. Bu çalışmada futbol turizmi kapsamında futbol takımlarının kamp yeri seçimi değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı futbol takımlarının kamp yeri seçimini etkileyen faktörleri belirlemektedir. Araştırmanın modeline uygun 5’li Likert türü bir anket hazırlanmıştır. Veriler 2011 ve 2012 yıllarında Isparta, Bolu, Kızılcahamam, Fethiye, Bodrum ve Marmaris’te kamp yapan futbol takımlarının yöneticileriyle telefon ve e-posta aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler PASW 18.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi, korelasyon analizi, t testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada tüm bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ile pozitif yönlü ilişkisi olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları, futbol takımlarının kamp yeri seçiminde “İklim ve Konum”, “Spor Tesisi”, “Konaklama Tesisi ve Olanaklar” ve “Maç Organizasyonu ve Turnuvalar” faktörlerinin etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Alternatif turizm; Futbol Turizmi; Futbol takımı; Kamp yeri seçimi

Abstract
Football and tourism, related to each other, are vital sectors. In this study, the camp place choosing of football teams has been evaluated in context of football tourism. The purpose of the study is to investigate the effects of some factors on the camp place of football teams. Appropriate to the research model, 5-point Likert type survey has been prepared. The data is collected from administrative managers of football teams in the camps of Isparta, Bolu, Kızılcahamam, Fethiye, Bodrum and Marmaris in the years of 2011 and 2012 through telephone and email. Obtained data have been analyzed via PASW 18.0 statistical software. The factor analysis, correlation analysis, t test and regression analysis were used for data analysis. Positive relations are found between all independent variables and dependent variable. The results of regression analysis show that the factors of ”Climate and Location”, “Sports Facilities", “Accommodations Facilities and Services” and “Match Organizations and Tournaments” have positive effect on the camp place choosing of football teams.

Keywords
Alternative tourism; Football tourism; Football team; Choosing of camp place

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri