eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBAĞDAT’IN ŞİA’DAN ALINMASI MÜNASEBETİYLE 1639 YILINDA OSMANLICA TE’LİF EDİLMİŞ el -‘ȂDİYȂT SȖRESİ TEFSİRİ
(Commentary of Ottoman Written el-‘Âdiyȃt Surah in 1639 Due To Conquest of Baghdad From Shi’a )

Yazar : Esra HACIMÜFTÜOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 65
Sayfa : 171-195
Dergiye Geliş Tarihi : 14.01.2016
Yayımlanma Tarihi : 25.02.2016
DOI Number: :
Cite : Esra HACIMÜFTÜOĞLU , (20). BAĞDAT’IN ŞİA’DAN ALINMASI MÜNASEBETİYLE 1639 YILINDA OSMANLICA TE’LİF EDİLMİŞ el -‘ȂDİYȂT SȖRESİ TEFSİRİ. Ekev Akademi Dergisi, 65, p. 171-195. Doi: 10.17753/Ekev579.


Özet
İnsanlığa hidayet rehberi olarak gönderilen Kur’ân-ı Kerîm, vasıflarının bir gereği olarak tarih boyunca mü’minler tarafından çeşitli sebeplerle tefsir edilmiştir. Tetkîk ettiğimiz yazma tefsir risalesi de, yaşadığı döneme tanıklık eden ve olaylara Kur’ân nazarıyla bakmak isteyen bir müellifin, Bağdat’ın Şia’dan alınışı münasebetiyle el-‘Âdiyât Sûresi’nin tefsirini ele aldığı bir eserdir. 1639 yılında Osmanlıca te’lif edilen bu tek yazma nüshada, Sultan IV. Murad’ın (v. 1640) Bağdat seferinin sonuçlanmasıyla, sûre ile bu olay arasında münasebet kurulmuş ve bir bakıma ayetlerin yorumu güncellenmiştir. Bu yazma tefsir risalesi, Osmanlı tefsir birikimine katkı sağlamakla birlikte, Kur’ânî nassların güncel olaylarla yeniden yorumlanabilmesinin de güzel bir örneğini sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
el-‘Âdiyât, Tefsir, Yazma, Bağdat, IV. Murad.

Abstract
Sent as guidance to mankind the Holly Qur’an, as a part of its qualification, has been commented by believers throughout the history because of various reasons. The commentary we have studied has been written due to the conquest of Baghdad from Shi’a by an author who wants to look at the events from Qur’an perspective. This Ottoman written commentary establishes a relationship between the surah el-‘Ȃdiyât and conquest of Baghdad by Sultan IV. Murad (d. 1640). The interpretation of the verses was updated in accordance to this event. This hand written commentary not only makes contributions to Ottoman commentary accumulation but also shows how Qur’anic verses can be reinterpret to current events.

Keywords
el-‘Âdiyât, Commentary, Hand Written, Baghdad, IV. Murad.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri