eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSÖZ (PAROLE)-DİL (LANGUE) DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ŞİİR DİLİ (KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA)
(Poetic Language within the Framework of Speech (Parole)-Language (Langue) Distinction (with Respect to Turkish Classical Poetry) )

Yazar : Fettah KUZU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 65
Sayfa : 239-253
Dergiye Geliş Tarihi : 16.01.2016
Yayımlanma Tarihi : 25.02.2016
DOI Number: :
Cite : Fettah KUZU , (20). SÖZ (PAROLE)-DİL (LANGUE) DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ŞİİR DİLİ (KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA). Ekev Akademi Dergisi, 65, p. 239-253. Doi: 10.17753/Ekev581.


Özet
Edebi eseri anlamak, anlamlandırmak, yorumlamak veya tahlil etmek öncelikle söz konusu eserin malzemesini tanımak ve bu malzemenin mahiyetini gerektiği gibi bilmekle mümkündür. Edebiyatta ve özellikle de şiir alanında kullanılan dil, alışılagelmiş ve anlama noktasında herkesin üzerinde hemfikir olduğu “dil”den (langue) farklılık arz eder. Bu edebi dil, muhataplarının her birinin üzerinde çok sayıda birbirinden değişik anlam ve algı çeşitliliğine fırsat veren ve bu anlamda daha değişken yapıdaki “söz”e (parole) yakın bir durum arz eder. Şiir dilinin inşasında büyük önem arz eden sembol ve imge gibi kavramlar günlük dil içerisinde kullanılan sözcüklerin, sıradan kullanım alanından çıkarak içerisinde bulundukları bağlam içerisinde farklı anlam kazanmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Klâsik Türk şiirinde kullanılan dil malzemesi gelenek içerisinde yetişen şairlerin önceden belirlenmiş sembol ve mazmunları kullanmalarını bir dereceye kadar zorunlu tutmaktadır. Bu yönüyle klâsik Türk şiiri, dilin şaire sunduğu imkânlar noktasında muhafazakâr bir yapı arz etmektedir. Ancak her dönemde öne çıkmayı başarabilmiş usta şairler söz konusu dil malzemesini kendi bireysel tercihleriyle geliştirip zenginleştirmişlerdir. Bu çalışmada, klâsik Türk şiiri bağlamında ele alınan “dil” ve “söz” kavramlarının şiir dilindeki yerleri tespit edilmeye çalışılmış ve böylelikle şiir dilini günlük dilden farklı kılan sembol, imge, mecaz ve teşbih gibi mefhumların dile ait bu iki ayrı alana katılma süreçlerinin örneklerle tahlil edilmesine gayret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dil, Söz, Şiir Dili, İmge, Sembol.

Abstract
Comprhending, interpreting and analysing a literary work is possible primarily by recognizing the material of the subject work and considering the essence of it properly. The language used in literature and especially in poetry is different from the language (langue) which is common for and agreed by everybody in terms of understanding. This literal language is closer to “speech” (parole) which provides various meaning and perception opportunities to its collocutors and which is more variable in this manner. The concepts like symbol and image which have importance in the formation of poetic language arise depending upon the transformation of the words used in daily language from the field of ordinary usage to the field where they gain different meanings related to the context. The language material used in Turkish classical poetry have necessicated the useage of symbols and images which have been predetermined. From this aspect, Turkish classical poetry presents a conservative structure in terms of the opportunities provided by language to poets. However, in all eras ingenious poets who have succeeded to come into prominence, have developped and prospered the language materials by their personal preferences. In this study, features of “language” (langue) and “speech” (parole) which have been handled with reference to Turkish classical poetry, have been tried to be determined in poetic language and thus the incorporation process of the concepts like symbol, image, metaphor and simile which make poetic language different from daily or literal language, to these two different fields of language is stroved to be analysed.

Keywords
Language (Langue), Speech (Parole), Poetic Language, İmage, Symbol.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri