eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSERBEST KIYAFET UYGULAMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(VIEWS OF PARENTS OF STUDENTS IN SCHOOLS ON FREE DRESS CODE IMPLEMENTATION. )

Yazar : Cevdet EPÇAÇAN  EKREM EPÇAÇAN, ,ABDÜLAZİZ ÇELİK, ADNAN İDRİS EKİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 66
Sayfa : 216-236
Dergiye Geliş Tarihi : 12.02.2016
Yayımlanma Tarihi : 28.04.2016
DOI Number: :
Cite : Cevdet EPÇAÇAN EKREM EPÇAÇAN, ,ABDÜLAZİZ ÇELİK, ADNAN İDRİS EKİN, (20). SERBEST KIYAFET UYGULAMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 66, p. 216-236. Doi: 10.17753/Ekev598.


Özet
Bu araştırmanın amacı öğrenci velilerinin okullarda serbest kıyafet uygulamasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma için betimsel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2 ana bölümden oluşan serbest kıyafet uygulamasına ilişkin veli görüşleri anketi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Siirt ilinin merkezindeki okullara çocuğunu gönderen bütün veliler oluşturmaktadır. Örneklem olarak seçkisiz örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Örneklemede temel alınan birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit olmasıdır. Elde edilen veriler anket maddelerini ilgisiz ve eksik dolduranlar elendikten sonra altı yüz on üç (613) tane yapılan anket değerlendirilmeye alınmıştır. Anket maddelerinin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Betimsel istatistik, bağımsız gruplar t testi, Tek yönlü Varyans Analizi, Post HOCTukey ve Kruskall Wallis testinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında velilerin büyük bir çoğunluğunun serbest kıyafet uygulamasına "hayır" dedikleri, ayrıca meslek, eğitim durumu ve gelir düzeyi değişkenlerine göre velilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, serbest kıyafet uygulamasında genel ortak bir yargıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak serbest kıyafet uygulamasında ailelerin alınacak her türlü kararda etkili olması, kıyafet ister tek tip, isterse serbest olsun, üzerinde taşıyacak öğrenci olduğuna göre öğrencilerin düşünce ve ifade özgürlüklerinin dikkate alınması gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Serbest Kıyafet, Veli Görüşleri, Betimsel İstatistik, Anket, Üniforma.

Abstract
This study aims to take the views of parents of students in schools on free dress code implementation. The descriptive research method was applied for the research. A questionnaire consisting of two main parts related to the views of parents on the free dress code implementation was used as the research data collection tool. The universe of the research was selected from all parents sending their children to schools in the central province of Siirt. The sample was examined by random sampling method. The units based on the sampling are equal probability of selection for the sample. Once eliminated from incomplete and unrelated items, the obtained data with six hundred and thirteen (613) questionnaires have been evaluated. SPSS 21 software package was used for the analysis of questionnaire items. Descriptive statistics, independent samples t-test, one-way Analysis of Variance, Post HOC Tukey and Kruskall Wallis test were used. According to findings this study, the majority of parents is against the free dress code. Also, there is not much difference on the views of parents with respect to profession, education level, their income level variables. There is a common agreement in their opinion on the issue of free dress code policy in schools. Finally, parents and students should be included in the decision making process regarding the dress code policy, whether uniform dress code or free dress code policy is adopted. Since students are the main actors to be affected by dress code policy, students’ opinion should be taken into account before any policy decision is enacted .

Keywords
Free Dress Code, Views of Parents, Descriptive Statistic, Survey, Uniform.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri