eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(Analysis about the Relationships between Decision Making Styles and Test Anxiety of Elementary School Students )

Yazar : Gürbüz OCAK  Ramazan Yurtseven  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 66
Sayfa : 317-332
Dergiye Geliş Tarihi : 22.02.2016
Yayımlanma Tarihi : 28.04.2016
DOI Number: :
Cite : Gürbüz OCAK Ramazan Yurtseven, (20). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 66, p. 317-332. Doi: 10.17753/Ekev609.


Özet
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin sınav kaygıları ve karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Çalışma grubu, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında, ortaokul 7. ve 8. sınıfa devam eden 223 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, Ergen Karar Verme Ölçeği: EKVÖ (Çolakkadıoğlu, 2003) ve Sınav Kaygısı Envanteri: SKE (Öner, 1990) kullanılarak toplanmıştır. Bu ölçeklerin güvenirliğine yönelik yapılan analizler sonucunda toplam Cronbach Alfa (ά) değerleri sırasıyla .84 ve .70 olarak bulunmuştur. Bulgulara göre; ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları düzeyleri ile karar verme stilleri arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri ile karar verme stillerinden İhtiyatlı-Seçicilik alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken; Öz saygı, Panik, Umursamazlık, Sorumluluktan kaçma” alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin karar verme stillerinin, hem sınav kaygısı ve cinsiyetin ortak etkisine göre, hem de sınav kaygısı ve sınıf düzeyinin ortak etkisine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Karar Verme, Karar Verme Stilleri, Sınav Kaygısı, Başarı, Ortaokul Öğrencileri.

Abstract
This research is a descriptive research in general screening model that was conducted to determine the relationship between elementary school students' test anxiety and decision-making styles. The study group consists of 223 students who are 7th and 8th grade students and who are receiving education at the elementary school, in the2013- 2014 education year. The data were collected by The Test Anxiety Inventory (Öner, 1990) and The Adolescent Decision Making Questionnaire (Çolakkadıoğlu, 2003). At the result of the analysis carried out for the reliability of the scales, total Cronbach’s Alpha (ά) values were found respectively to be .84 and .70. According to the findings, there is a relationship at middle level between level of text anxiety and decision making styles of 7th and 8th grade students. There is not a significant difference between students’ level of test anxiety and cautious selectivity from making decision styles; but there is a significant difference between students’ level of test anxiety and self-esteem, panic, indifference, refraining from responsibility subscales. In addition, there is no significant difference among decision-making styles of the students, according to common effects of test anxiety and gender as well as common effects of test anxiety and grade levels.

Keywords
Decision Making, Decision Making Styles, Test Anxiety, Achievement, Elementary School Students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri