eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİÇSEL DİNÎ MOTİVASYON VE ÖZSAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Research on Relations of Intrinsic Religious Motivation and Self Esteem )

Yazar : Behlül TOKUR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 66
Sayfa : 159-176
Dergiye Geliş Tarihi : 25.02.2016
Yayımlanma Tarihi : 28.04.2016
DOI Number: :
Cite : Behlül TOKUR , (20). İÇSEL DİNÎ MOTİVASYON VE ÖZSAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 66, p. 159-176. Doi: 10.17753/Ekev611.


Özet
Bu çalışma, İçsel Dini Motivasyon ile Öz-saygı olguları arasındaki ilişkiyi, katılımcıların yaş, cinsiyet, sınıf, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba tutumu gibi demografik özelliklerini de dikkate alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan 397 kişilik bir örneklem grubu ile gerçekleştirilen bu araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (1965) ve Hoge’ün İçsel Dini Motivasyon Ölçeği (1972) kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, t testi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, içsel dini motivasyon ile öz-saygı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu, içsel dini motivasyon düzeyi yüksek olan öğrencilerin öz-saygı düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
İçsel Dini Motivasyon, Öz-Saygı, Din, Dindarlık, Anne-Baba Tutumu.

Abstract
This study aims to research correlation between intrinsic religious motivation and self-esteem considering participants’ demographic characteristics like age, sex, classroom, socio-economic level, parents attitude. Conducted with a sample group that consists of 397 students from Theology Faculty in Ataturk University, “Intrinsic Religious Motivation Scale” (Hoge, 1972), and “Rosenberg Self-esteem Scale” (1965) were used in this research. Pearson correlation analysis, t test, and one-way ANOVA analysis were utilized in analyzing of study data. According to the results, it has been seen that there is statistically significant correlation between intrinsic religious motivation and selfesteem, and students who have high intrinsic religious motivation score, also have high self-esteem score.

Keywords
Intrinsic Religious Motivation, Self-Esteem, Religion, Religiosity, Parents’ Attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 84. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır.  85. sayımız için makale kabulü devam etmektedir.

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri