eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim‘KELİMETULLAH’ BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ’NİN ‘KELİME/LOGOS’ ANLAYIŞI
(‘Word/Logos’ Understanding of Mâturîdî in the Context of ‘Word of Allah’ )

Yazar : İsmail BULUT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 66
Sayfa : 367-392
Dergiye Geliş Tarihi : 28.02.2016
Yayımlanma Tarihi : 28.04.2016


Özet
Hıristiyan teolojisinde merkezî bir öneme sahip olan ‘kelime/logos’ teorisinin, başta İslâm kültür ve düşüncesi olmak üzere bazı dini ve felsefi sistemleri etkilediği görülmektedir. Bu etkinin bir yansıması olarak teori üzerine temellendiği ‘kelime’ kavramı, farklı zamanlarda değişik tasavvurlar nedeniyle geniş bir anlam çerçevesine sahip olmuştur. İslam Kelam düşüncesinde çürütülmeye çalışılmış olmasına karşın, Hıristiyan teolojisinde İsa’nın tanrısal bir kimliğe sahip olduğu iddiasının doğal bir delili olarak ortaya konulan ‘logos’ tezinin İslami düşüncede de izleri görülmektedir. Bu izleri özellikle Şia ve bazı tasavvufi yorumlarda görmek mümkündür. Aynı zamanda tarihi bir gerçeklik olarak misyonerlik faaliyetlerinde bu kavram üzerinden ikna girişimleri de dikkat çekicidir. Bu çalışmada ‘kelime/logos’ kavramının dini ve felsefi düşüncelerde ele alınışı tahlil edilerek İmam Mâturîdî’nin ‘kelimetullah’ ve ‘ruhullah’ olarak görülen Hz. İsa ile ilişkili ‘kelime’ kavramına yaklaşımı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Mâturîdî, Logos, Kelime, Kelimetullah, Ruhullah

Abstract
‘Word/logos’ theory which has a central importance in Christian theology seems to affect some religious and philosophical thoughts particularly the Islamic culture and thought. As a result of this effect, because of the loading different meanings at different times it has a wide meaning. Although tried to be refuted by the Islamic theology, it has seen some traces of logos that has a divine identity of Jesus in Christian theology in the Islamic theology. This traces can be seen in particular in Shia and mystical/sufi comments. At the same time, attempts to persuade through this concept is striking in missionary activities. In this study by analyzing the ‘word/logos’ concept in the religious and philosophical thoughts, Mâturîdî's approach to the concept of the ‘word’ that is seen related with the Prophet Jesus as the ‘word of Allah’ and His spirit
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Mâturîdî, Logos, Word, Word of Allah, Spirit of Allah

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri