eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCÂHİLÎYE POETİKASINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ
(Samples of Literary Criticism in Jahiliyah (Days of Ignorence) Poetics )

Yazar : Rıfat Akbaş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 66
Sayfa : 573-590
Dergiye Geliş Tarihi : 5.03.2016
Yayımlanma Tarihi : 28.04.2016


Özet
Arap kültür tarihi incelendiği zaman İslâm Öncesi dönemde şiirin özel bir yeri olduğu görülebilir. İçerdiği anlam ve üstlendiği amaç bakımından şiire bakıldığında ise dönemin kültürünü yansıtan temalardan biri olarak karşımıza eleştiri sanatı çıkmaktadır. Zira gerek mesleğinde mahir olan şairler gerekse tabii ve engin selikalarına güvenen halk, şifahen de olsa birbirlerine karşı düşüncelerini dile getirmekten çekinmemişlerdir. Buna bağlı olarak Arap panayırlarında meşhur şairlerin halkla bir araya gelmesi, mevcut olayların değerlendirilmesi ve kabileler arasındaki büyük çekişme ve atışmaların yaşanma süreci, sade ve doğal bir biçimde dışa vurulmak istenen bir eleştiri kültürünü ortaya çıkarmıştır. Biz de bu makalede, söz konusu dönemin eleştiri edebiyatıyla ilgili örnek teşkil edebilecek konuları kısaca sunmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Câhiliye Şiiri, Câhiliye Edebiyatı, Edebî Eleştiri, Şiir Eleştirisi, Arap Tenkit Sanatı.

Abstract
It can be seen that poetry had a special role in Pre Islamic Period when Arabian Culture investigated. In respect to the meaning and purpose of the poetry, we meet criticism art which is a theme of culture of this period. The Folks believe in master poets and their extensive talent and they don’t abstain from reflecting their ideas to each other even orally. According to this, both famous poets meeting with folk in Arabian Fair and consideration of existing situation and the big dispute and argument process between tribes revealed criticism art which wanted to be expressed plainly and naturally. We also tried to present in this article that the subject can be sampled related to criticism literature in relevant period.

Keywords
Jahiliyah (Days of Ignorance) Poetry, Jahiliyah Literature, Literary Criticism, Poetry Criticism, Ar

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri