eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBİLİŞSEL BİÇEM İLE ÖĞRENME BİÇEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(The Relation Between Cognitive Style and Learning Style )

Yazar : Seda ÖZTUNA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 429-452
Dergiye Geliş Tarihi : 13.07.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Seda ÖZTUNA , (17). BİLİŞSEL BİÇEM İLE ÖĞRENME BİÇEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 429-452. Doi: .


Özet
İnsancıl Yaklaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte dil öğrenimi sürecine farklı şekilde yaklaşılmaya başlanmıştır ve birey odak noktası olmuştur. Dil öğretimi alanında neden bazı öğrenenlerin daha başarılı olduğu konusu araştırılmıştır ve cinsiyet, güdülenme, öğrenme biçemi gibi bireysel farklılıklar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada da temel olarak öğrenenlerin alan bağımlı, bağımsız ya da nötr olmasıyla öğrenme biçemleri arasında anlamlı bir bağıntının olup olmadığına bakılmıştır. Bu çalışma, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 18 kişilik bir üniversite hazırlık sınıfında uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme biçemleri Kolb’un öğrenme biçemi envanteri kullanılarak tespit edilirken bilişsel biçemleri, alan-bağımlı olup olmadıkları ise Grup Saklı Şekiller Testi (Group Embedded Figures Test) ile bulunmuştur. Toplanan veriler doğrultusunda bilişsel biçemin, yani alan bağımlı olup olmamanın öğrenme biçemin üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, daha kesin sonuçlara ulaşmak için bir ön araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın daha fazla katılımcıyla yenilenmesine ihtiyaç vardır

Anahtar Kelimeler
Bilişsel Biçem, Kolb Öğrenme Biçemi

Abstract
With the rise of Humanistic Approach, language learning process has begun to be discussed from a different perspective and the individual has gained importance. In language teaching area, it has been investigated why some learners are more successful than others and some individual differences such as gender, motivation, learning styles have been focused on. In this study, it was investigated whether there is a connection between being field dependent-independent or neutral and having a type of learning style. This study was applied in a university level preparation class with 18 students learning English as a foreign language. While learning styles of students were determined with Kolb’s learning styles inventory, Group Embedded Figures Test was used to find out whether they are field independent or not. According to the findings of the study, it has been concluded that being field dependent-independent or neutral have a significant impact on having a type of learning style. On the other hand, it is required to replicate this pre-experimental study with more participants to reach more exact results.

Keywords
Cognitive Styles, Kolb Learning styles

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri