eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimABDÜLMECÎD B. ŞEYH NASÛH TOSYEVÎ’NİN “FEZÂİLÜ’L-İLM VE’L-ÂLİM” ADLI RİSÂLESİ VE TRANSKRİPSİYONU
(Abdülmecid b. Seyh Nasuh Tosyevi’s Manuscript ‘Fezailu’l-ilm Ve’l-Alım’ and its Transcription )

Yazar : Fatma Zehra PATTABANOĞLU  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 66
Sayfa : 269-288
Dergiye Geliş Tarihi : 4.04.2016
Yayımlanma Tarihi : 28.04.2016
DOI Number: :
Cite : Fatma Zehra PATTABANOĞLU -, (20). ABDÜLMECÎD B. ŞEYH NASÛH TOSYEVÎ’NİN “FEZÂİLÜ’L-İLM VE’L-ÂLİM” ADLI RİSÂLESİ VE TRANSKRİPSİYONU. Ekev Akademi Dergisi, 66, p. 269-288. Doi: 10.17753/Ekev644.


Özet
XVI. yüzyıl Osmanlı düşünürlerinden Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh Tosyevî tefsir, kelâm, fıkıh, tasavvuf, ahlâk, eğitim ve belâgate dair pek çok eser kaleme almıştır. Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Fezâilü’l-ilm ve’l-âlim adlı risâle de bunlardan birisidir. Mezkûr risâlede âlimin faziletlerinden bahsedilmekte ancak ameli olmayan zâhirî âlim eleştirilmektedir. Tosyevî burada âbid ile âlim arasında kıyas yaparak, bilgisiyle amel etmedikçe âlimin gerçek bir âlim olamayacağını anlatmaktadır. Bu değerlendirmesiyle bilgi-eylem ilişkisinin önemine yer veren düşünür, doğru bilginin doğru eylem gerektireceğine vurgu yapmaktadır. Zâhirî ulemayı dünyaya bağımlı olmakla ve maddi menfaatler peşinde koşmakla itham eden Tosyevî, nefsî arınmanın önemine dikkat çekmektedir. Makalede ilmin ve âlimin mahiyeti bağlamında müellifin düşüncelerinin ortaya konulup, değerlendirilmesi amaç edinilmiştir. Ayrıca çalışmanın sonunda risâlenin transkripsiyonuna yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tosyevî, Âlim, Bilgi, Eylem, Dünya Sevgisi.

Abstract
Abdulmecid b. Şeyh Nasûh Tosyevî, who is one of the Ottoman philosophers in 16th Century, has many works about hermeneutics, kalam, Islamic law, Sufism, moral, education and rhetoric. The epistle named Fezâilü’l-ilm ve’l-âlim in Kastamonu Manuscript Library is one of these works. In this manuscript virtues of the scholar is discussed, but the apparent scholar is criticized. Here Tosyevi compares abid and scholar, and explains that a scholar can be a true scholar only if one do his / her actions with his /her knowledge. The philosopher, who gives places to the relation of knowledge and action, underlines that the true knowledge requires a true action. Tosyevi accuses the apparent ulema to be dependent on the world and to chase material benefits, and he draws attention to the importance of purgation from human desires. This article aims to introduce and evaluate author’s thoughts about the nature of knowledge and scholar. A transcription of the manuscript is also shared at the end of this work.

Keywords
Tosyevî, scholar, knowledge, action, love of world.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri