eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRENME VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİ
(Relationalship Between Stress and Learning Success )

Yazar : ALİ OSMAN ENGİN  İbrahim AKSAKAL, Mehmet Ali SEVEN, Arzu SAYAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 66
Sayfa : 107-128
Dergiye Geliş Tarihi : 9.04.2016
Yayımlanma Tarihi : 28.04.2016
DOI Number: :
Cite : ALİ OSMAN ENGİN İbrahim AKSAKAL, Mehmet Ali SEVEN, Arzu SAYAN, (20). ÖĞRENME VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ekev Akademi Dergisi, 66, p. 107-128. Doi: 10.17753/Ekev649.


Özet
Stres, yoğun ve/veya tehdit edici uyarıcılara maruz kalan organizmanın verdiği bir olan stres, sıklıkla yaşanılan ve günümüzde herkesin hayatında yaygın olarak var olan bir durumdur. Teknolojinin gelişmesi, sosyal hayatın karmaşıklaşması, iş yoğunluğunun artması, hayat beklentilerinin yükselmesi, iş ve yaşam alanlarının giderek karmaşıklaşması, sağlık sorunlarının artması, sorumlulukların fazlalaşması ve kentleşme gibi çeşitli unsurlar insanların günlük hayatında stresle karşılaşma olasılığını artırmaktadır. Stres günümüz toplumun bir yaşam gerçeği olmuştur. Son yıllarda insanların hayatlarından beklentileri artmakta, üstlenilen sorumluluklar fazlalaşmaktadır. Tabi bu durum da bireysel anlamda “kritik başarı faktörlerinin” artmasına sebep olmaktadır. Kritik başarı faktörleri tatmin edilemeyen bireyler çeşitli engellemeler yaşamakta ve bu durum da bireyde çeşitli psikolojik ve fizyolojik gerilim durumlarına neden olmaktadır. Son yıllarda stersin aşırı derecede yaygınlaşmasında ve bireyde üzerindeki tahrip gücünün artmasında temel faktör şüphesiz bireyin önüne konulan hedefler ve bu hedeflere ulaşmadaki engellerdir. Bu hedefler iş hayatından eğitim hayatına kadar birçok alanda mevcuttur. Ayrıca kent yaşamının getirdiği sosyal engeller, aile içi problemler, eğitim imkânları ve çeşitli toplumsal baskılar da strese sebep olan faktörler olarak sayılabilir. Söz konusu bu durum birey üzerinde genellikle olumsuz etkiler yaratmakta, bireyin davranışlarını kontrol etmesinde engel olmaktadır. Dolayısıyla stresle başa çıkma yollarını bilmek ve uygulayabilmek hem psikolojik ve fizyolojik sorunlardan kurtulmayı sağlamakta hem de başarıyı artırmaktadır. Bu çalışma ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin yaşadığı stres durumunun öğrenme süreçlerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaca ulaşmak için de aşağıda verilen soruların cevabı aranmıştır. 1) Öğrencilerin fiziksel özelliklerinin stres yaşamalarında etkileri nelerdir? 2) Öğrencilerin duygusal durumlarının stres yaşamalarında etkileri nelerdir? 3) Öğrencilerin düşünsel durumlarının stres yaşamalarında etkileri nelerdir? Öğrencilerin maruz kaldıkları olumsuz fiziksel şartlar ile yaşadıkları olumsuz duygu ve düşünce durumları stres yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu durum da eğitim başarılarına doğrudan etki etmektedir. Dolayısıyla bu durumların tespit edilip yeniden düzenlenmesi öğrenci başarısında olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bunun başarılabilmesi için de hem öğretmenlerin hem de velilerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada Kars İli Atatürk ilköğretim Okulu ve Şehit Albay İlköğretim Okulu 5.Sınıf öğrencilerine yapılan anketler yardımıyla, öğrencilerde strese sebep olan durumlar tespit etmeye çalışılmıştır
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Stres, Olumlu stres, Kaygı, Olumsuz kaygı, Stresle başa çıkma

Abstract
Stress to be a reaction of organism exposed to the threatening stimulants is a kind of condition often experienced and taking place in everybody’s lives generally. The development of technology, the complexity of life, the increasing of workload, the increasing of life expectation, the increasingly complex areas of business life, the increasing of health problems, the increasing of responsibilities and some different kinds of factors such as urbanization increase the probability of facing stress in real life. Stress has become a reality of today’s society. In recent years the expectations of people have been increasing, the responsibilities have become more and more. Of course this position has caused the increasing of “critical success factors”. The persons who are not satisfied in terms of critical success factors live various inhibitions/problems and this situation cause various psychological and physiological voltage/stress conditions. In the recent years the basing too many factors about the growing up of stress and the increasing of destructive power of it on individuals is especially the goals put before people and some obstacles blocking them on reaching these goals. These goals are always effective from work life to education life. On the other hand the social problems/barriers, family problems, educational facilities and various social pressure may be thought to be the reasons of stress. This position we talked about generally creates negative affections, blocks the controlling of individual’s behaviors. For instance having enough information about coping with stress and applying it either ensures leaving them and or increases the learning success. This study was conducted with the aim of examining the influence of the position of stress process on the learning processes. For that reason and for the aim of reaching this aim the answers of above questions were looked for. 1) What are the effects of physical features of students on their stress lives? 2) What are the influences of the student’s emotional positions on their stress lives? 3) What are the influences of the student’s mental states on their stress lives? The negative physical conditions with the positions of lived negative feeling and thought have caused stress living. This position effects the learning success directly. For that reason defining these states and reorganizing them creates positive results in students’ learning success. For succeeding this aim, it is necessary either parents or students to be informed. In this study, it was tried to be studied to define the positions of the students reasoning the stress with the help of questionnaire applied to the students of Şehit Albay Primary and Atatürk Primary schools’ 5th class students.

Keywords
Stress, Positive Stress, Anxiety, Negative Anxiety, Coping With Stress.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri