eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜSKÜDARLI HAŞİM BABA’NIN VÂRİDÂT’I
(The “Vâridât” of Haşim Baba Who is from Üsküdar )

Yazar : Mehmet ÜNAL  Mehmet PEKTAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 715-722
Dergiye Geliş Tarihi : 18.07.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Mehmet ÜNAL Mehmet PEKTAŞ, (18). ÜSKÜDARLI HAŞİM BABA’NIN VÂRİDÂT’I. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 715-722. Doi: .


Özet
“Hâşim,” “Hâşimî”, “Üsküdarlı Hâşim Baba”, “Üsküdârî”, “Bandırmalı-zâde” mahlaslarıyla tanınan ve daha çok “Hâşim Baba” olarak bilinen Mustafa Hâşim Efendi, XVII. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarındandır. Hâşim Baba, çocukluğunda Celvetî adabına göre yetiştirilmiş, daha sonra Bektaşiliğe meyletmiş ve bu tarikat bünyesinde dedebabalık yapmıştır. Hâşim Baba, kendisini ne Celvetîlere ne de Bektaşîlere kabul ettirebilmiştir. Hâşim Baba’nın Dîvân, Vâridât, Ankâ-i Maşrık ve Devriyye-i Ferşiyye olmak üzere dört eserinin varlığı bilinmektedir. Bugüne kadar yapılmış bilimsel çalışmalarda daha çok Hâşim Baba’nın şiirleri incelenerek şairlik yönü ön plana çıkarılmıştır. Bu makalede Hâşim Baba’nın Vâridât isimli mensur eseri incelenerek, eserin gelenek içerisindeki yeri, muhtevası, dil ve üslup özellikleri araştırılmıştır. Bu yolla Hâşim Baba’nın bugüne kadar üzerinde pek durulmayan bir yönü aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bektaşilik, Celvetiyye, Haşim Baba, tasavvuf, vâridât.

Abstract
Pen-named as “Hâşim,” , “Haşim Baba”, “Hâşimî”, “Üsküdarlı Hâşim Baba”, “Üsküdârî” and “Bandırmalı-zâde”, Mustafa Hâşim Efendi, is one of the the leading sufi poets of the 17th. Century. He was raised and trained according to the Celveti rules of conduct and tradition but the preferred to practise the Bektashi path in sufism. He served as a Dedebaba, as a sheik in one the Bektashi dergahs. Haşim Baba, has never been accepted by neither Jilwatis nor Bektashis.He is already known with his works titled Dîvân, Vâridât, Ankâ-i Maşrık ve Devriyye-i Ferşiyye. Research on Haşim Baba’s works has so far stressed his poetical ability and his verse. This article studies Haşim Baba’s prose considering his book Vâridât It also examines the book’s place in sufi tradition , content, and linguistic and stylistic qualites. Thus, this sufi and literary personality has been introduced in different perspective not mentioned enough so far

Keywords
Bektashi, Jilwatiya, Haşim Baba, Sufism, Vâridât

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri