eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE YÖNETİMİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARINA ÖRNEK OLARAK EL-FERRÂ’NIN AHKÂMU’S-SULTÂNİYYE MODELİ
(As an Example of the Efforts of Islamic Thought on the Management of the Legitimation of Al-Ferrâ's Ahkâmu-Sultâniyye Model )

Yazar : Mehmet Salih GECİT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 55-68
Dergiye Geliş Tarihi : 19.07.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Mehmet Salih GECİT , (17). İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE YÖNETİMİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARINA ÖRNEK OLARAK EL-FERRÂ’NIN AHKÂMU’S-SULTÂNİYYE MODELİ. Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 55-68. Doi: .


Özet
İslam Düşünce Tarihinde yönetimin meşruiyeti konusu önemli bir konu olarak görülmektedir. Bu açıdan İslam Tarihine bakıldığında ilk dört halifenin devletin başına geçiş usulleri ile hilafetin saltanata dönüştürülmesinden sonraki süreçte yöneticilerin yönetim meşruiyetlerini mevcudiyetlerinden aldıkları bilinmektedir.Geçmiş halîfelerin başa geçiş şekilleri hukukî bir form ve daha sonra seçilecek devlet başkanlarının bağlı kalacakları kanunî müeyyide olarak benimsenince, İslâm Siyâset Düşüncesi ve İslâm İdâre Hukuku konusunda görüş ve hüküm beyan eden kitaplarda da bunun etkisi görülmeye başlandı. Bu nedenle İslâmî İlimlerin farklı dallarına ait eserlerde “mevcudiyetin meşruiyeti” ifadesini doğrulayıcı bir yapılanmaya gidilmiştir. İşte bu durumu en güzel biçimde gösterecek örneklerden biri olarak el-Ferrâ’nın “el-Ahkâmu’s-Sultâniyye” adlı eserini görmekteyiz. El-Ferrâ söz konusu eserde savunduğu görüşlerinde ve çerçevesini çizdiği hilâfet modelinde tipik bir meşrulaştırma örneği göstermektedir. Bu makalemizde el-Ferrâ’nın söz konusu eserde ortaya koyduğu yönetim modelini meşruiyet açısından inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler
YÖNETİM, HİLAFET, MEŞRULAŞTIRMA, AHKAMU'S-SULTANİYYE

Abstract
The legitimacy of the administration a important issue at history of Islamic. During the first four caliphs election ways are different than after the next period at history of Islam. Caliphate was Sultanate. Thus each state for themselves created a form of legal. Later the effect of this is apparent at Islamic political thought and books of Islam administrative law. Therefore “the legitimacy of the existance” is confirmed by the Works belong to different branches of Islamic sciences. The best example of this is “al-Ahkâm al-Sultâniyya” of al-Farrâ. At this the work al-Farrâ revealed example of a model of the Caliphate. In this article, I will investigate work of the author an administration model in terms of legimacy.

Keywords
MANAGEMENT, CALIPHATE, LEGITIMATION, AHKAMU 'S-SULTANİYYE

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri