eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBELLİ BAŞLI DİL ÖĞRETİM METOTLARI VE BUNLARIN ARAP DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ
(Certain Language Teaching Methods and Critical Assessment of Them in Regard to Arabic Language Teaching )

Yazar : Yaşar Seracettin BAYTAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 67
Sayfa : 315-338
Dergiye Geliş Tarihi : 15.06.2016
Yayımlanma Tarihi : 12.09.2016
DOI Number: :
Cite : Yaşar Seracettin BAYTAR , (20). BELLİ BAŞLI DİL ÖĞRETİM METOTLARI VE BUNLARIN ARAP DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 67, p. 315-338. Doi: 10.17753/Ekev670.


Özet
Yabancı dil öğretimine yönelik metodik çalışmalar, ilk olarak 1800’lü yılların başlarında başlamıştır. Batı’da Latincenin, Doğu’da ise Arapçanın öğretimi amacıyla geliştirilen Dilbilgisi-çeviri metodu, bu alandaki çalışmaların en eskisidir. Bu metot, geçmişten günümüze en fazla kullanılan metot olmakla birlikte, zaman içerisinde söz konusu metodun eksikliklerini telâfi veya tamemen bu metoda tepki olarak yeni metotlar da ortaya çıkmıştır. Psikoloji, sosyoloji ve pedagoji alanlarında yapılan çalışmaların yabancı dil öğretiminde kullanılmaya başlanmasıyla çok sayıda modern metot geliştirilmiştir. Dili canlı bir iletişim aracı olarak gören modern metotlar, yabancı dil öğretiminde okuma ve yazma kadar, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine de önem vermiştir. Ülkemizde son yıllara kadar pek çok eğitim kurumunda sürdürülen Arapça öğretimi, çoğunlukla Dilbilgisi-çeviri metoduyla yürütüldüğünden dinleme ve konuşma becerileri büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Arapçanın da günümüz dünyasının önemli ve canlı iletişim dillerinden birisi olduğu gerçeği, yapılacak Arapça öğretimlerinde dört temel dil becerisini eşit ve dengeli bir şekilde geliştirecek yeni metotlardan yararlanmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu çalışmada, daha çok batı dillerinin yabancı dil olarak öğretimi amacıyla geliştirilmiş ancak Arapça öğretiminde de yararlanılan veya yararlanılması mümkün olan belli başlı dil öğretim metotları konu edilmiştir. Konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklarda dağınık olarak bulunan bilgiler, bu çalışmayla bir araya getirilmeye çalışılmış, söz konusu metotların önemli ilkeleri, kullanım özellikleri ve Arapça öğretimi açısından özlü eleştirel değerlendirmelerine yer verilmiştir. Söz konusu çalışmanın, Türkiye’deki değişik eğitim kurumlarında ve farklı seviyelerde Arap Dili öğretimi alanında hizmet veren, bu alanda yeni ve özgün metotlar geliştirme gayretinde olanlara bir fikir vereceği, ilgi uyandıracağı ve yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dil, Arap Dili, Yabancı Dil, Öğretim Metotları, Eleştirel Değerlendirme.

Abstract
The methodical studies regarding the foreign language teaching first started in the beginning of 1800s. The oldest of these studies is grammar-translation method which had been used to teach Latin in the West, and Arabic in the East. This method is the most used one from past to present. Throughout the history, there have been efforts to remedy the deficiencies of this method or new methods have been emerged as a reaction against it. As a result of studies conducted on psychology, sociology and pedagogy a lot of modern methods have been developed. Modern methods, which assume language as a living communication medium, value developing listening and speaking skills inasmuch as reading and writing skills. Since Arabic teaching, which has been conducted in various educational centers and institutions, widely relies on grammar-translation method, listening and speaking skills have been pretty much neglected. The fact that Arabic is an important and living language as well, it is inevitable to benefit from new methods which aim to develop four language skills equally. In this study, certain language teaching methods, which have already been used or could be potentially used in teaching Arabic Language as a foreign language as well, have been particularly developed to teach western languages as a foreign language have been studied. With this study, we aim to bring together wide range of studies about this subject, and try to assess them regarding their key principles, usage, disadvantages, and role in Arabic Language teaching. It is hoped that with this study anyone, who is interested in teaching Arabic Language at different levels in various educational institutions in Turkey, will have been provided some insight over this field.

Keywords
Language, Arabic, Foreign Language, Teaching Methods, Critical Assessment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri