eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİYATIN YERİ VE DİL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI
(Literature’s Role in Foreign Language Teaching and its Effect on Linguistic Skill Development )

Yazar : Senem CEYLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 67
Sayfa : 303-314
Dergiye Geliş Tarihi : 30.06.2016
Yayımlanma Tarihi : 12.09.2016
DOI Number: :
Cite : Senem CEYLAN , (20). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİYATIN YERİ VE DİL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI. Ekev Akademi Dergisi, 67, p. 303-314. Doi: 10.17753/Ekev675.


Özet
Tarih boyunca insanlar çeşitli amaçlar ve yöntemlerle yabancı dil öğrenme uğraşısı içine girmişlerdir. Yabancı dil öğrenmek, o dilde iletişim kurabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi sürecidir. Bir yabancı dil öğrenilirken çoğunlukla ihmal edilen alan edebiyat alanıdır. Bazı öğrencilerin olumsuz bakış açısı ve bilinmeyenden korkma yönelimi dil öğretiminde edebiyatın gözden kaçırılmasına neden olmuştur. Sınıf ortamında yabancı dil eğitim süreci çok çeşitli yöntemlerle desteklenmekte ve sürdürülmektedir. Bu yöntemlere ek olarak kullanılan kaynaklar da önem arz etmektedir. Bu çalışma üniversitede yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin, öğrendikleri dil ile ilgili edebiyat dersini ve dersin işleniş yöntemini incelemeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Dil Öğretimi, Arap Dili, Arap Edebiyatı, Edebi Materyaller, Yaratıcı Drama.

Abstract
Humanity tried to learn foreign languages for various purposes, with various methods throughout history. Learning a foreign language is a process of obtaining necessary knowledge and skills to comunicate in that language. In this process, literature generally has been a neglected area. Some students’ negative point of view and tendency of being afraid from unknown trivialized literatures usage in foreign language teaching. Process of language teaching being supported with a wide range of methods in classroom. Alongside these methods, sources that being used are also matter of importance. This study aims to examine the literature classes and course content of foreing language learners at university level.

Keywords
Language Teaching, Arabic Language, Arabic Literature, Literary Materials, Creative Drama.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri