eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİMÂM MÂLİK’İN FIKHINDA “SÜNNET” KAVRAMI
(Concept of Sunnah in Imam Malik's Fiqh )

Yazar : Recep ÖZDEMİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 333-350
Dergiye Geliş Tarihi : 1.07.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : Recep ÖZDEMİR , (20). İMÂM MÂLİK’İN FIKHINDA “SÜNNET” KAVRAMI. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 333-350. Doi: 10.17753/Ekev676.


Özet
Hadis ve fıkha dair ilk döneme ait bilgileri ihtiva eden Muvatta’ın sahibi İmam Mâlik, rivayetçiliği ve içtihatlarıyla, fıkıh ilminin teşekkül edip gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Fıkıh usûlünün fer’î ve aslî delillerini etkin bir şekilde kullanan İmam Mâlik, aslî deliller arasında yer alan sünnet delilini kendi fıkıh anlayışına özgü bazı kavramlarla birlikte kullanmış ve İslam toplumunun sünnet anlayışını derinden etkilemiştir. İmam Mâlik’in sünnet kavramını ele alış şekli, ilk dönem sünnet uygulamasının değerini ortaya koyulması açısından önem arz etmektedir. İmam Mâlik sahih sünneti tespit etmede onun fiilen yaşanıyor olmasını bir ölçü olarak kabul etmektedir. İmam Mâlik’in yaşadığı dönemde hadis ıstılahlarının henüz belirgin hale gelmemiş olması ve hadisin tedvin sürecinin tamamlanmamış olması, sünnetin değerini belirmede onun sünnet anlayışını önemli hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler
İmam Mâlik, Sünnet, Muvatta’, Hüccet, Fıkıh.

Abstract
Imam Malik who is the owner of the Muwatta comprising early information about the hadith and jurisprudence, has played an important role in the the formation and development of Islamic law by means of his transmissions and jurisprudence. Imam Mâlik who used effectively primary and secondary evidences of the fiqh methodology has used the sunnah which is located among the main evidences with some concepts specific to his understanding of fiqh and has affected deeply the understanding of sunna by the Islamic society. Imam Malik's way of dealing with the concept of sunnah is important to reveal the value of the practice of the sunna during the first period. Imam Malik has accepted the actual practice of the sunnah as a benchmark in determining the authentic sunnah. The fact that Imam Malik lived in a period in which the terminology of hadith has not been established clearly and the collection process of hadith has not been completed, makes his understanding of sunnah important in determining the value of sunnah.

Keywords
Imam Malik, Sunnah, Muwatta, Evidence, Fiqh.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri