eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKARAKTER İNŞASINDA DİNÎ SEMBOL VE KARAKTERLERİN ROLÜ: KÂBE ÖRNEĞİ
(The Role of Religious Symbols and Characters in Character Building: Kaaba Example )

Yazar : İsmail Güllük    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 67
Sayfa : 187-204
Dergiye Geliş Tarihi : 13.07.2016
Yayımlanma Tarihi : 12.09.2016


Özet
Din, bireylerin ve toplumların anlam dünyalarının inşasında, sürdürülmesinde ve meşrulaştırılmasında oldukça önemli rol oynamaktadır. Ayrıca din, moral davranış normları ve etik karakter inşası normları sağlayan bir özelliğe sahiptir. İslam dini inanç, ibadet ve ahlâkî değerler sayesinde fert ve toplumun ahlâkî aksiyon ve moral karakter normlarının oluşmasında çok önemli katkılar sunmuştur. Bireylerin ve toplumların anlam dünyalarının inşasında ve daha sonra ahlâkî aksiyon halinde tezahür etmesinde dini sembollerin ayrı bir yeri vardır. Moral karakter inşasında mabet sembollerinin etkisi bütün dinlerde öteden beri hep dile getirilmiştir. Mabet sembolleri içerisinde Kâbe'nin çok ayrı ve özel bir yeri vardır. İmkânı ve gücü olan bütün Müslümanları mutlaka etrafında tavaf etmeleri gereken Beytullah'ın, karakter oluşumunda ve ahlâkî değerlerin aksiyona dönüşmesindeki etkisi, Kur'an-ı Kerimde Maide Suresinin 97. ayetinde "Allah, Kâbe'yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir." ifade edilmiştir. Bu ayette geçen maddi ve manevi yönlerden insanların belini doğrultmaları anlamına gelen kıyâm, İslam dininin öğretilerine göre ahlâkî karakter inşası ve bu inşadan sonra karakter normlarının sosyal hayatta eyleme ve aksiyona dönüşmesi olarak yorumlanabilir. Bu açıdan bakıldığında, Kâbe'nin, dini etik sermayenin muhtevasının zenginleştirilmesinde ve moral karakter inşasının oluşmasında etkin bir sembol olduğu görülecektir.

Anahtar Kelimeler
Ahlâkî Aksiyon, Karakter, Sembol, Dini Sembol, Kâbe, Mabet, Altın Oran.

Abstract
Religion plays a rather essential role in the construction, continuation and justification of semantic world of individuals and societies. Moreover, religion has a feature of providing norms of moral behavior and construction of ethical character. The religion of Islam provided a significant contribution in the formation of norms of moral action and ethical character of person and society thanks to faith, worship and moral values. In the construction of semantic world of individuals and societies and its later emergence in the form of moral action religious symbols has a unique place. The influence of temple symbols in the construction of moral character has been long mentioned in all religions. Among the temple symbols Kaaba has a distinct and special place. The influence of the House of Allah, that all wealthy and healthy Muslims must circumambulate, in the character formation and transformation of the moral values into action is stated in the 97th verse of Sura of Maide in the Koran as follows: “Allah hath appointed the Ka'bah, the Sacred House, material and spiritual recovery of the people, and the Sacred Month and the offerings and the garlands. That is so that ye may know that Allah knoweth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and that Allah is Knower of all things.” The intention of the term “material and spiritual recovery of the people” stated in this verse is the construction of moral character according to the Islamic discipline and then the transformation of the character norms into the action and practice in the social life. When viewed from this aspect it will be seen that Kaaba is an effective symbol in the enrichment of contents of religious ethical capital and in the formation of moral character construction.

Keywords
Moral Action, Character, Symbol, Religious Symbol, Kaaba, Temple, Golden Ratio.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri