eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM YÖNETİMİ PROGRAMI BAĞLAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
(Examining Perspectives of School Principals and Teachers towards Graduate Education in the Context of Educational Administration Program )

Yazar : Cemal AKÜZÜM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 67
Sayfa : 85-108
Dergiye Geliş Tarihi : 17.08.2016
Yayımlanma Tarihi : 12.09.2016
DOI Number: :
Cite : Cemal AKÜZÜM , (20). OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM YÖNETİMİ PROGRAMI BAĞLAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 67, p. 85-108. Doi: 10.17753/Ekev687.


Özet
Bu araştırmanın amacı, eğitim yönetimi lisansüstü eğitim programlarına başvuran okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin lisansüstü eğitime bakış açılarını incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılı Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans programlarına başvuran 36 okul yöneticisi ve öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formları ile elde edilen veriler NVivo nitel veri analizi programına aktarılarak içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada,lisansüstü eğitim almayı isteme nedenlerine ilişkin en fazla yüklemenin “alana ilişkin gelişmeleri takip etmek” alt temasına yapıldığı; lisansüstü eğitimden beklentilere ilişkin en fazla yüklemenin “akademik kariyer yapabilme” alt temasına yapıldığı ve lisansüstü eğitim ile kazanılmak istenen davranışlara ilişkin en fazla yüklemenin ise “öğrencilerin başarılarını artırabilen” ve “alanına katkı sağlayabilen” alt temalarına yapıldığı bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Lisansüstü Eğitim, Eğitim Yönetimi, Okul Yöneticisi, Öğretmen, Bakış Açıları.

Abstract
The aim of this research is to examine the perspectives of school principals and teachers who apply to graduate education programs in the field of educational administration, towards graduate education. The research group of this qualitative study consists of 36 school principals and teachers who apply to Dicle University Institute of Education Sciences, graduate education programs in the field of Educational Administration, Supervision, Planning and Economics in the fall semester of 2016-2017 academic year. Data was collected through semi-structured interview form developed by the researchers. Collected data was analyzed in NVivo program with content analysis. The findings revealed that the maximum load was made regarding the reasons wish to receive graduate education “to follow developments in the area” the sub-theme; the maximum load was made regarding expectations of graduate education “to make an academic career” the sub-theme and the maximum load were made regarding to gain the desired behavior with graduate education “can increase students’ success” and “can contribute to their field” the sub-themes.

Keywords
Graduate education, educational administration, school principal, teacher, perspectives.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri