eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimNEHCÜ’L-BELÂGA’DA YER ALAN BAZI DİNÎ KAVRAMLAR ÜZERİNE MÜLAHAZALAR
(An Assessment of Some Religious Terms in the Nahj al-Balagha )

Yazar : İSMAİL NARİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 135-162
Dergiye Geliş Tarihi : 5.09.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : İSMAİL NARİN , (20). NEHCÜ’L-BELÂGA’DA YER ALAN BAZI DİNÎ KAVRAMLAR ÜZERİNE MÜLAHAZALAR. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 135-162. Doi: 10.17753/Ekev694.


Özet
Hz. Ali, fakih bir sahâbî olup hikmet kapısı olarak nitelenir. Hz. Peygamber’in eğitimi altında büyümüş olup ilk iman eden sahâbîler arasında yer almıştır. Asr-ı saadet’te İslâm’ı tebliğ faaliyetine bilfiil iştirak etmiş; Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber savaşlarına katılmış ve Hz. Peygamber tarafından birçok seriyyeye de komutan olarak atanmıştır. Yapılan antlaşmaların bazılarında da antlaşma metnini kaleme alan sahâbî olmuştur. Ayrıca vahiy kâtipliği vazifesinde de bulunan Hz. Ali, fıkıh ehliyeti ve hikmet yönüyle tanınmaktadır. Bu yönüyle ilk üç halifenin kendisine danıştığı seçkin sahâbe arasında yer almıştır. Hz. Ali, halife seçildikten sonra döneminde yaşanan bazı hadiseler nedeniyle günümüzde dahi en fazla tartışılan isimlerden biridir. Dinî bazı akımlar tarafından kendisine mitolojik değer atfedilmiş olmakla beraber Ehl-i Sünnet kaynakları Hz. Ali’yi tarihi şahsiyetiyle algılamaktan yanadır. Nitekim ona atfedilen söz ve hitabeler bu çerçevede ele alınmış ve fıkıh usulü kaynaklarından biri olan “sahâbe kavli” arasında değerlendirilmiştir. Hz. Ali’nin sözleri, hitabeleri, görüşleri ve fetvaları ise Müslümanlar arasında hüsnü kabul görmüş olup bazıları Nehcü’l-belâga isimli kitapta bir araya getirilmiştir. Eser ağırlıklı olarak İslâm dininin iman, ibadet, ahlâk ve ahkâm konuları ile çeşitli içtimaî ve iktisadî meseleler hakkında bilgilendirici hususları ihtiva etmektedir. Bu çalışmada, Nehcü’lbelâga’da yer alan ve Hz. Ali’ye nisbet edilen tavsiyeler ve hikmetli sözlerden hareketle fıkıh ve ahlak alanındaki bazı temel konulara yaklaşımı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hz. Ali, Nehcü’l-belâga, Fıkıh, Ahlak, Hikmet.

Abstract
Caliph Ali, a faqih companion, also described as the source of wisdom, was not only educated by the Prophet Mohammad himself, may Allah bless him and grant him peace, he was also on of the first companion believers. He personally attended the struggle of spreading Islam at the age of happiness, and was engaged with the battles of Badr, Uhud, Khandaq and Khaybar. He was also appointed to many wars as a commander by the Messenger of Allah. Besides that, the manuscripts of some of the agreements were written by him. Ali, who served sometimes as a revelation clerk was also known as some of the companions who got the wisdom of divine and capability of fıqh. For this sometimes the other three caliphs were consulting with him. Even today he is one of the highly disputed names due to some issues occured after his designation. While some of the religious movements attributed mythological significance to Ali, the Ahl al-Sunnah sources give preference to understand his historical personage. Hence to him attributed words and speeches were utilized in this context and considered among “companion statements’’. The words, speechs, views and fetwas of Caliph Ali were honored among muslims and some of them were aggregated with the title The Nahj al-Balagha. It comprises predominantly some of topics of Islamic faith, worship, morality and various informative judgments as well as informative topics on various social and financial issues.

Keywords
Caliph Ali, The Nahj al-Balagha, Fiqh, Ethic, The Divine Wisdom.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri