eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR, GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
(Fıgures of Speech, Grammatıcal Terms and Basıc Concepts Used in Sudı’s Annotated Work of Bostan )

Yazar : Halil İbrahim OKATAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 217-275
Dergiye Geliş Tarihi : 22.07.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Halil İbrahim OKATAN , (17). SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR, GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR . Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 217-275. Doi: .


Özet
Metin şerhi geleneği edebiyatımızda önemli yer tutmaktadır. Anlaşılmasında zorluk bulunan edebî eserler veya şiirler şerh edilerek daha anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. Anlamı gizleme ve sanatlı söyleyiş divan şiirlerinde nesirlere göre daha kolay gerçekleştirilen bir sanatsal özelliktir. Edebî metin şerhlerinde yazar bir yandan edebî metni değişik açılardan açıklarken öte yandan şârihin beğenisini, ilmî ve kültürel seviyesini, eleştirel bakışını ve entellektűel kapasitesini yaptığı şerhle ortaya koymuş olur. Bostan şerhinde dönemin şiir tahlili anlayışına uygun olarak kelimeler ve ekler gramer açısından tahlil edilmiş, kelimelerin türü hakkında bilgi verilmiş, fiil kipleri üzerinde durulmuş, cümle türleri hakkında açıklama yapılmış ve kelimelerin anlamları üzerinde durulmuştur. Şerhedilen beyitte edebî sanatlardan biri geçiyorsa sanatın adı açıkça zikredilmiştir. Bazen kelimelerin anlamları sayılırken lügat anlamının yanında mecazî anlamda veya kinaye anlamında kullanılmış olduğu ifade edilmiştir. Kelime tahlilleri yapıldıktan sonra beyitin cümle anlamı verilmek suretiyle beytin şerhi tamamlanmış olur. Diğer beyitlerin şerhi ile eser tamamlanır. Bu makalede Sûdî’nin hayatı ve eserlerinden bahsedildikten sonra şerhte geçen edebî sanatlara yer verildi. Sûdî şerhinde genişçe yer alan gramer terimleri örnekleriyle anlatıldı ve gramer terimlerinin ne anlama geldikleri hakkında bilgi verildi.

Anahtar Kelimeler
Şerh-i Bostan, Edebî Sanatlar, Gramer Terimleri, Şerh Terimleri

Abstract
The traditional use of annotated texts constitutes a significant place in Turkish literature. Literary texts or poetry difficult to understand are annotated to make them easy to comprehend. Meaning concealment and figurative speech are artistic features easier to incorporate into the works of Ottoman School of Classical Poetry than in prose. In annotated literary texts the annotator presents poets’ favours, their literary competence, cultural awareness, critical perspective and intellectual capacity while he analyses the text from different perspectives. In the annotated work of Bostan words and affixes were analysed in terms of grammatical accuracy, information about the parts of speech of the words was provided, the modality of the verbs were mentioned, typology of the syntactic structures was exemplified and semantic meaning of the words was worked on in line with the concept of analytical reading of poetry of the period concerned. If any figure of speech was used in each pair of lines, it was clearly noted. Whether the word was used in its connotative meaning or metaphorical sense was sometimes given along with its denotative meaning while all the probable meanings were listed in order. Upon the analyses of the words, the whole process of annotation was completed by providing the sentence meaning. In this way, the work would be completely annotated when all the pairs of lines were annotated. After mentioning Sudi’s biography and his literary works, this article referred to the literariness of the annotation. The grammatical terms which are widely available in Sudi’s Annotations were defined with examples and information was provided on the meaning of these terms.

Keywords
The Annotated Work of Bostan, Figures of Speech, Grammatical Terms, Terms of Annotation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri