eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimPİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAROK DÖNEM ESERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Evaluation of Opinions Related Baroque Repertoire of Piano Academicions )

Yazar : İzzet YÜCETOKER  PROF. NEZİHE ŞENTÜRK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 163-180
Dergiye Geliş Tarihi : 26.10.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : İzzet YÜCETOKER PROF. NEZİHE ŞENTÜRK, (20). PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAROK DÖNEM ESERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 163-180. Doi: 10.17753/Ekev700.


Özet
Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının piyano eğitiminde kullandıkları barok dönem eserlerini tespit etmek ve bu konuya yönelik görüşlerini derinlemesine incelemektir. Araştırmanın amacına bağlı olarak bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmış olup, görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşme sorularının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra maksimum çeşitleme örneklemesi ile seçilen 12 piyano öğretim elemanına uygulanmış ve sonuçlar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz edilen verilerden temalar ve kodlar çıkarılarak kullanım sıklıklılarına göre sayısal veriler alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre piyano öğretim programında barok dönem eserlerin sıklıkla kullanıldığı ancak bu alanda materyal eksikliğinin olduğu, aynı eserlerin sıkılıkla seslendirilmesinin öğrenci motivasyonunu düşürdüğü ve bu alanda çalışmalar yapılarak materyal sayısının fazlalaşmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Barok Dönem, Eğitim, Piyano Eğitimi, Repertuar.

Abstract
The aim of this study is the education faculty lecturers working to determine the baroque piano works used in their training and to probe their views on these issues. Depending on the purpose of the research is qualitative research techniques were used in this study, interview technique was utilized. Once the call is made to question the validity and reliability studies have been applied to a maximum of 12 piano variations instructors selected by the sampling and the results were analyzed with content analysis. Theme of the analyzed data and codes use numerical data has been removed by frequently. The baroque works in piano teaching program according to the survey results is often used, but it is the lack of material in this area, often simply play the same works to reduce student motivation and noting the necessity of the number of material collaborative studies in this field are highlighted. The obtained results have been various proposals in the light.

Keywords
Baroque Era, Education, Piano Education, Repertoire.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri