eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSOSYAL BİLGİLER 5. VE 6. SINIF DERS KİTAPLARINDA HARİTA KULLANIMI
(Map Usage in the 5th and 6th Grade Social Sciences Books )

Yazar : Suat POLAT  Ünsal BEKDEMİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 363-382
Dergiye Geliş Tarihi : 28.10.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : Suat POLAT Ünsal BEKDEMİR, (20). SOSYAL BİLGİLER 5. VE 6. SINIF DERS KİTAPLARINDA HARİTA KULLANIMI. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 363-382. Doi: 10.17753/Ekev703.


Özet
Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında (Milli Eğitim Bakanlığı “MEB” ve özel yayınevleri tarafından yayınlanan) harita kullanımını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde MEB’e bağlı Talim ve Terbiye Kurulu ve özel yayınevleri tarafından hazırlanıp 2013-2014 eğitim öğretim yılında okutulan 5. ve 6. sınıf ders kitapları betimsel analize tabi tutularak ders kitaplarında kullanılan harita sayıları, türleri ve ünitelere göre dağılımları incelenmiştir. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretim Programı incelenerek harita becerileri ile ilgili kazanımlar çalışmanın kapsamı içinde belirtilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda özel yayınevleri tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabında toplam 12 harita, Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabında ise 30 harita, 1 kroki ve 4 küre kullanıldığı görülmüştür. MEB tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabında toplam 57 harita ve 1 küre, Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabında ise 38 harita ve 7 küre kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan haritaların türlerine, ünitelere göre dağılımına, yeterlilik derecelerine tablolar halinde yer verilmiş olup elde edilen tablolar yorumlanarak sonuçlar çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Harita, Kroki, Ders Kitabı, Öğretim Programı.

Abstract
The aim of this study is to investigate the map usage in the 5th and 6th grade social sciences books (by The Ministry of National Education “MEB”, and private publishing houses). For this purpose, 5th and 6th grade textbook that was prepared by MEB Board of Education and private publishers in the 2013-2014 academic year subjected to descriptive analysis, the number of maps used in the study books, the distribution of the its kinds and the unit has been examined. In addition to this, it is stated that getting obtained about map skills by investigating Social Sciences Teaching Program. In this study, document analysis method that is one of the qualitative research methods was used. In this study, aimed sample method that is the criterion sampling methods was used. Outcome of the study shows, total number of 12 maps in the 5th Grade Social Sciences book, total number of 30 maps, 1 sketch and 4 spheres in the 6th grade Social Sciences book prepared by private publishing houses. It is observed that, in the total number of 57 maps and 1 sphere in the 5th grade Social Sciences Book, in the total number of 38 maps and 7 spheres in the 6th grade Social Sciences Book were used which were prepared by MEB. The outcomes observed by analyzing the kinds of maps used by its distribution among units and its sufficiency degrees were given a place with charts.

Keywords
Social Studies, Map, Sketch, Text Books, Curriculum.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri