eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimMODELLEMEYE DAYALI ÖĞRENME İLE BİRLİKTE ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARI AÇISINDAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(The investigation of Effects to Learning Together Method with Modeling Based Learning Method on Constructivist Learning Environment )

Yazar : Yusuf ZORLU  Fatih SEZEK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 415-430
Dergiye Geliş Tarihi : 15.11.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : Yusuf ZORLU Fatih SEZEK, (20). MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRENME İLE BİRLİKTE ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARI AÇISINDAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 415-430. Doi: 10.17753/Ekev708.


Özet
Bu araştırmanın amacı; ortaokul altıncı sınıf "Madde ve Isı" ünitesinin öğretiminde, birlikte öğrenme ile modellemeye dayalı öğrenme yönteminin bir arada uygulanmasının öğrenme ortamlarına etkileri açısındankarşılaştırılmasıdır. Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden çeşitleme araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, bir ortaokulda altıncı sınıfta öğrenim gören 72 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada öntest-sontest karşılaştırmalı gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Altıncı sınıflardan rastgele iki şube seçilmiştir. Seçilen şubelerden birine (DG1) birlikte öğrenme yöntemi, diğerine (DG2) birlikte öğrenme yöntemi ve modellemeye dayalı öğrenme yöntemi bir arada uygulanmıştır. Nicel kısımda veri toplama aracı olarak Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı (YÖOÖ) uygulamadan önce ve sonra kullanılmış, nitel boyutta ise veri toplama yöntemi olarak odak grup görüşmeleri kullanılmıştır. YÖOÖ’nden elde edilen sonuçlara göre modellemeye dayalı öğrenme yöntemi düşünce paylaşımı ve kaynak kullanımı konularında birlikte öğrenme yöntemine yararlar sağlamıştır. Ayrıca odak grup görüşmelerinden elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerde zihinsel bakış açılarını geliştirme, düşünce karmaşası yaşama konuları ve düşünceleri anlamlandırma, öğrenme zorluklarından yararlanmayı öğrenme ve bilgileri kullanmayı öğrenme hususlarında modellemeye dayalı öğrenme yöntemi birlikte öğrenme yöntemine katkılar sağlamıştır. Bu sonuçlara göre, modellemeye dayalı öğrenme yöntemi ve birlikte öğrenme yönteminin bir arada uygulanmasının, birlikte öğrenme yönteminin tek başına kullanılmasının daha kaliteli öğrenme ortamlarının oluşmasını sağladığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Fen Bilgisi Eğitimi, Birlikte Öğrenme Yöntemi, İşbirlikli Öğrenme Modeli, Modellemeye Dayalı Öğrenme, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı.

Abstract
The aim of this study was compared the effects to learning together method with modeling based learning method on constructivist learning environment in teaching the“Material and Heat” unit of sixth grade of a middle school. This study was used triangulation research method. The sample of the study is composed of 72 students from sixth grade of a middle school in Erzurum. Research design of the study is semi experimental which pretest-posttest comparison group design. There are two groups for sixth classes. The one group (EG1) was used learning together method and the other group (EG2) was used learning together method with modeling learning method. The Constructivist Learning Environment Scale (CLS) was used for data collection tools in the quantitative section of this study. The Focus group interviews were used to data collection method in the qualitative section of this study. According to results of obtained CLS, Modeling based learning method has benefited from learning together method in the areas of thought sharing and resource use. In addition, according to the results obtained from the focus group interviews; Modeling based learning method was contributes to learning together method in developing students' mental perspective, experiencing confusion of thought, providing meaning in subjects and thoughts, learning to use learning difficulties and learning to use the knowledge they learn. According to the results of obtained this study, It could be said that the application of modeling-based learning with learning together method in the sixth grade was provided better application of learning together method than quality learning environments.

Keywords
Elementary Science Education, Learning Together Method, Cooperative Learning Model, Modeling Based L

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri