eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimADAY ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(The Views of Teacher Candidates about Candidacy Training )

Yazar : Bahattin ERKUŞ  Doç. Dr. Durmuş KILIÇ, Doç.Dr. Özgür BABAYİĞİT  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 81-92
Dergiye Geliş Tarihi : 19.11.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : Bahattin ERKUŞ Doç. Dr. Durmuş KILIÇ, Doç.Dr. Özgür BABAYİĞİT, (20). ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 81-92. Doi: 10.17753/Ekev711.


Özet
Bu çalışmanın amacı aday öğretmenlerin adaylık sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) modeliyle yapılandırılmıştır. Araştırma kapsamında 2016 Şubat ayında göreve başlayan ve 6 aylık stajyerlik sürecine tabi tutulan 20 öğretmene araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre; katılımcıların büyük çoğunluğu adaylık eğitimini yeterli bulmamaktadır. Adaylık eğitiminin en avantajlı yanı mesleki anlamda ve idari işlerde deneyim sahibi olmak iken dezavantajlı yanları ise aday öğretmenin okulda öğrenci olarak görülmesi, aday öğretmenlere ayak işleri yaptırılması olarak belirtilmiştir. Verilen adaylık eğitimi sonrası öğretmenler kendini mesleğe hazır hissetmektedirler. Katılımcılara göre adaylık süreci öğretmenlerin atandığı okulda veya benzer şartlarda bir okulda olmalıdır. Bazı adaylara göre ise adaylık eğitimi kaldırılmalıdır. Adaylık sürecinin en yararlı tarafı aday öğretmenlerin; uygulama, ders içi gözlem, aktiviteler sayesinde deneyim kazanmalarıdır. Adaylık sürecinin en gereksiz yanı aday öğretmenlerin doldurduğu formlar, yazın yapılan seminerler, okul dışı faaliyetler, film ve kitap özeti çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler
Adaylık Eğitimi, Aday Öğretmen, Adaylık Süreci, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Görüşleri.

Abstract
The aim of this study is to examine the views of teacher candidates about candidacy process. In scope of research, semi-structured interview form has been carried out prepared by researchers to 20 teachers taking duty in february 2016 and having 6 months internship process. The data collected was analysed with descriptive analyses technique. According to the result of analyse; the majority of participants don't find candidacy training adequate. The most adventageous side of candidacy training is having experience in occupation and executive acts. On the other hand;disadventageous sides are; teacher candidate is seen as a student and they make teachers do the errands. The teachers feel themselves ready for job after the candidacy training. In participants opinion; candidacy process should be at he school where teachers are appointed or schools having similar conditions. For some candidates candidacy training should be abolished. The most adventageous side of candidacy process is that teachers gain experience thanks to practice, observation in lesson, activities etc.. The most unnecessary side of candidacy process is that teacher candidates fill in forms, the seminars practiced in summer, activities out of school, movie and taking book summary.

Keywords
Candidacy Training, Candidate Teacher, Candidacy Span, Teacher Training, Teacher Views.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri